AI-forskning

Aktuella AI-forskningsprojekt

Forskningsmiljöer inom bland annat AI kopplade till WASP

Exempel på fler forskningsprojekt, nätverk och arenor inom AI

Mattias Arvola

AI, lärande och skola

AI, lärande och skola är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om AI och utbildning inom grund- och gymnasieskolan. Nätverkets drivs i samverkan mellan den Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap.

AI skrivet i bokstäver på blå bakgrund.

AI literacitet i lärarutbildning

Detta projekt fokuserar på AI literacitet i svensk lärarutbildning, främst vad AI literacitet inom lärarutbildningen innebär i form av kunskaper och kompetenser.

En kvinna tittar på olika symboler för digitala tjänster.

AI och automation av undervisning

En utforskande och praktiskt inriktad studie som undersöker vad som händer med lärares praktik när Al och Machine Learning (ML) algoritmer introduceras i grundskolans klassrum.

Träffa några av LiU:s AI-forskare

AI-kompetens vid universitetets alla institutioner

Under "Kontakta oss" (i menyn ovan) hittar du en lista med alla forskare på Linköpings universitet som bedriver forskning inom AI eller använder AI som verktyg i sin forskning.

Relaterat till AI-forskning

Besöker du den här sidan i mobilen? Missa inte övriga AI-sidor: