Samverkan inom AI

Forskningssamarbeten och samverkan med regionen

I filmklippet överst på den här sidan demonstrerar forskare hur flygande autonoma drönare kan arbeta tillsammans med varandra och med människor för att på ett effektivt sätt bistå nödställda människor. Demonstrationen är en del av WASP AI, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, en satsning som har LiU som värduniversitet. Det är ett nationellt forskningsprogram med total budget på 6,2 miljarder kr, varav 4,9 miljarder från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och som pågår till och med 2031. Fokus är på excellent forskning inom AI, autonoma system och mjukvara.

Vid LiU finns även AIDA, Analytic Imaging Diagnostic Arena, en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens för medicinsk bildanalys. Inom AIDA ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI till patientnytta.

Nedan visas forskningssamarbete med LFV (Luftfartsverket). Inom området för flygtrafikledning skapas ett system för att upptäcka och lösa konflikter baserat på artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder. Läs även om AI-baserad teknik för analys av sår från forskning som bedrivits vid Brännskadeavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping i samarbete med bland annat Linköpings universitet.

Kontakt för samverkans- och innovationsfrågor

Har ni idéer om samverkansprojekt där ni vill jobba med AI-kompetens från LiU? Vill ni ha möjlighet att engagera studenter eller etablera forskningsprojekt ihop med LiU-kompetenser? Beskriv vad ni behöver hjälp med så lotsar vi er rätt utifrån era behov.

LiU-personal kan också få stöd att hitta samverkansparter och utforska möjligheter för nyttiggörande genom att kontakta oss:

Besöker du den här sidan i mobilen? Missa inte övriga AI-sidor: