För att erhålla en magister- eller masterexamen inom biomedicinsk laboratorievetenskap kan du själv välja profilering av din utbildning genom att läsa fristående kurser.

Linköpings universitet är utfärdare av examen inom huvudområdet.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Minst 90 högskolepoäng (inklusive fördjupning inom det huvudsakliga området) av det totala antalet poäng som en masterexamen omfattar ska avse kurser på avancerad nivå. Av dessa ska minst 60 högskolepoäng (inklusive det självständiga arbetet) vara inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Ordningsföljden av kurser är valfri, men det rekommenderas kurser om 15 hp i vetenskaplig metod för tillträde till kursen självständigt arbete (30 hp) samt att kursen självständigt förläggs i slutet av utbildningen.

Magisterexamen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng (inklusive fördjupning inom det huvudsakliga området) av det totala antalet poäng som en magisterexamen omfattar skall avse kurser på avancerad nivå. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng (inklusive det självständiga arbetet) vara inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Ansök om examen

Läs om hur du gör för att ansöka om examen från Linköpings universitet

Kontaktuppgifter