Mattecoach på nätet är en chattjänst som erbjuder elever i grundskolan och gymnasiet kostnadsfri läxhjälp i matematik på kvällstid. Våra coacher är blivande mattelärare. Verksamheten är ett samarbete mellan KTH Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Aston University.

Har du kört fast med matten?

Mattecoach på nätet är en kostnadsfri tjänst för dig som går i grundskolan eller gymnasiet. Hit kan du vända dig om du har frågor kring matematik eller behöver hjälp med specifika matteproblem.

Våra coacher är blivande mattelärare vid Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Vi har också coacher vid Aston University i Birmingham, England, för den engelska versionen av tjänsten.

  • Tjänsten är kostnadsfri för dig som är elev.
  • Du kan vara anonym.
  • Du kan kontakta oss med kort varsel, exempelvis inför prov.
  • Du kommunicerar via en chatt och en gemensam skriv- och rityta.
  • Fungerar på alla plattformar, allt du behöver är en webbläsare.
  • Du får handledning av studenter som utbildar sig till mattelärare.

Mattecoacherna är tillgängliga måndag-torsdag klockan 17:00-20:00.

Länk till chatten på mattecoach.se

Verksamhetsledare på grundskola eller gymnasium

Vi är intresserade av att ansluta ytterligare kommuner och enheter till vår verksamhet så att fler elever kan få hjälp. Vi hjälper idag cirka 500 elever per månad och ett samtal är i genomsnitt 39 minuter långt. Fram till idag har vi tagit emot över 58 000 elevsamtal.

Mattecoach på nätet är ett komplement till skolundervisningen. På kvällstid, då många elever sitter med läxor eller pluggar inför prov, finns våra coacher tillgängliga via en chatt. De hjälper till när läraren inte finns tillgänglig. Tjänsten fungerar på alla plattformar: dator, surfplatta och mobiltelefon.

Ett samarbete mellan olika universitet och högskolor

Mattecoach på nätet är ett samarbete mellan KTH Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Aston University i Birmingham, England. Verksamheten startade på KTH år 2009. Linköpings universitet anslöt sig år 2011 och har idag Katrineholms kommun, Mjölby kommun, Linköpings kommun, Kinda kommun samt Trosa kommun i Sverige som anslutna kommuner och enheter.

Verksamheten drivs utifrån fyra noder och lärosäten som nämnts ovan. Verksamheten vid Aston University ger oss bland annat möjlighet att erbjuda engelskspråkig coachning. Vid Linköpings universitet är Daniel Carlsson, Matematiska institutionen, verksamhetsledare.

Lärarstudenter tar emot samtalen

Mattecoacherna är studenter vid Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola samt Aston University, som utbildar sig till lärare. De har läst matematik, matematikdidaktik eller pedagogik, och har också utbildats i nätcoachning. Studenterna tar emot samtal från samtliga anslutna kommuner och enheter i Sverige. 

Mattecoach på nätet har tre huvudsyften med sin verksamhet

  • Elever i grundskolan och gymnasiet ska ges kvalificerad handledning i matematik av lärarstudenter som har en utbildning inom matematik och matematikdidaktik.
  • Lärarstudenter ska ges möjlighet att utvecklas som blivande lärare, både didaktiskt och ämnesmässigt, och få kompetens på områden som de inte får i sin utbildning.
  • Mattecoach på nätet ska vara en grund för forskning kring hur nätbaserad undervisning mot grundskole- och gymnasieelever bedrivs på bästa sätt.

Mattecoach på nätet hjälper elever med mattetalen

Filmen presenterar vår verksamhet och är 5 minuter och 36 sekunder.

Se hur enkelt du startar ett samtal och hur det fungerar

Filmen är 1 minut och 25 sekunder.

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som du kan använda på din skola. Du hittar våra affischer på mattecoach.se.

Relaterad information

Kontakt