Ingrid Asp har genom en donation bildat stiftelsen som har i syfte att främja psoriasisforskning vid Linköpings universitet. Trots många framsteg så behövs mer forskning och stiftelsen tar tacksamt emot fler donationer.

Psoriasis är en allvarlig kronisk inflammationssjukdom som kan medföra stort lidande, både fysiskt, psykiskt och socialt. Den har länge setts som en hudsjukdom, men sedan början av 2000-talet visat sig vara mer komplext än så. Det finns en koppling till det medfödda immunförsvaret och psoriasis ger också en systemisk inflammation som innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige finns 250 000–300 000 personer med någon form av psoriasis. Hos drygt hälften debuterar sjukdomen före 25 års ålder.

Staffan Gustafsson. Ingrid Asp, givare.

– Det är bara genom envist och ambitiöst forskningsarbete som vi kan hitta botemedel mot växande folksjukdomar såsom psoriasis, säger Ingrid Asp som donerat över 15 miljoner till stiftelsen.

Den första donationen från Ingrid Asp stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem 2009, möjliggjorde att Linköpings universitet kunde rekrytera toppforskare och bygga upp en ny forskningsverksamhet i området. Målet med forskningen är att förstå psoriasis och dess orsaker för att på sikt hitta ett botemedel tillika nya behandlingar som kan lindra symtomen, till en av våra vanligaste folksjukdomar. 

Ingrid Asp Psoriasis Research Center

2012 inrättades Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid LiU. Här pågår flera parallella projekt och samarbeten, bland annat så utvärderas en helt ny typ av lokal behandling som kan vara till hjälp för den stora grupp patienter som har mild till medelsvår psoriasis. 

Stabiliteten och som stiftelsen innebär har varit avgörande för teamet vid forskningscentret. Charlotta Enerbäck som är professor i dermatologi och forskningsledare vid centret har varit med från starten. Hon upplever en stark tillväxt vad gäller forskningsidéer och en fortsatt hög aktivitet på forskningscentret, som under det senaste åren publicerat flera starka vetenskapliga publikationer. Stödet har bidragit och kommer fortsatt att bidra till många viktiga rekryteringar och projekt.

Alla gåvor gör skillnad!

Vill du bidra till att utveckla psoriasisforskningen vid LiU. Stiftelsen för forskning inom psoriasis och eksem tar tacksamt emot ytterligare donationer. Alla gåvor, stora som små, är värdefulla. Avkastningen och del av stiftelsens kapital nyttjas för utveckling av psoriasisforskningen i form av finansiering av forskartjänster och bidrag till enskilda projekt. Kontakta oss så berättar vi mer. Om du redan har bestämt dig för att stödja stiftelsen så är du välkommen att sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro.

Bankgiro: 291-0578

Vid insättning, maila ditt namn, adress och e-post till liudonation@liu.se så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. Kom även ihåg att ange ditt namn i samband med inbetalningen.

Vid högtidsgåva eller Minnesgåva

Vid insättning av en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi veta följande

  1. Namn på stiftelse du vill stödja
  2. Namn på den du vill hedra
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel.nr och e-post

Maila informationen till: liudonation@liu.se

Mer om Ingrid Asp och psoriasisforskning vid LiU

Kontaka oss