Tack vare Ingrid Asp som donerat 10 miljoner kronor har Linköpings universitet kunnat stärka forskningen om folksjukdomen psoriasis. Den generösa donationen som förvaltas av Ingrid Asp stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem ger möjligheter att bredda och fördjupa psoriasisforskningen.

LiU har tack vare donationen kunnat rekrytera en toppforskare på området. Charlotta Enerbäck, hudläkare och docent påbörjade sin forskning vid LiU i januari 2009 och har sedan dess byggt upp en ny forskargrupp vid Hälsouniversitetet. Centralt i gruppens arbete är ett litet protein som fått namnet psoriasin som bildas för att skydda celler som angrips av fria syreradikaler. Proteinet bidrar samtidigt till en snabb celldelning och troligen också nybildning av blodkärl – två förutsättningar för uppkomst av psoriasis. Psoriasin är ett tänkbart mål för ett läkemedel mot den handikappande men inte livshotande sjukdomen, som i dag inte går att bota.

I maj 2012 invigdes Ingrid Asp Psoriasis Research Center vid Linköpings universitet. Det nya specialdesignade laboratoriet innebär att forskningen ytterligare stärks.

Fakta om Psoriasis

Omkring 300 000 personer i Sverige lider av den kroniska inflammationssjukdomen som drabbar hud och leder och även kan bidra till hjärt- och kärlsjukdom. Den är starkt ärftlig men även stress, infektion, sårskador och andra omgivningsfaktorer kan medverka till att utlösa psoriasis. Trots de senaste årens framsteg återstår mycket forskning innan en förståelse för sjukdomen kan uppnås.

Stiftelsen är öppen för ytterligare insättningar

Stiftelsen för forskning inom psoriasis och eksem tar tacksamt emot ytterligare donationer och gåvor. Din gåva, stor som liten, är värdefull för forskningen som syftar till att hitta nya effektivare behandlingar. Välkommen att kontakta oss som jobbar med donationer och stiftelser vid LiU för mer information.

Vill du ge en gåva till stiftelsen för forskning inom psoriasis och eksem kan du sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro: 291-0578

Vid insättning, maila ditt namn, adress och e-post till liudonation@liu.se så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. Kom även ihåg att ange ditt namn i samband med inbetalningen.

Högtidsgåva eller Minnesgåva

Vid insättning av en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi veta följande

  1. Vilket område/stiftelse du vill stödja.
  2. Namn på den du vill hedra. 
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas. 
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel.nr och e-post.

Maila informationen till: liudonation@liu.se

Relaterat innehåll

Kontaka oss

Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
Fotografi av Marina Keteli

Marina Keteli

Fundraisingkoordinator

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)