Knappa vattenresurser påverkar människor runt om i världen, i allt från textilindustri i Indien till jordbruk i Sydafrika. Också i Sverige krävs för ett mer uthålligt samhälle att hushållen minskar sin användning av vatten och energi

PetflaskorI flera olika projekt studeras strategier för uthållig vattenförvaltning, som också måste kunna kombineras bland annat med företags sociala ansvarstagande.

Resurshantering handlar också om markanvändning. I fallstudier i Burkina Faso undersöker vi vad som händer när mark tas i bruk för att odla skog i syfte att minska klimatpåverkan. Hur påverkas utsläpp av växthusgaser, grundvattennivåer och det lokala jordbruket? Ett annat projekt studerar hur jordbruket i Norden bättre kan klimatanpassas. Här ska olika klimatförändringsscenarier utforskas med hjälp av bland annat visualisering.

Uthållig energiproduktion och –användning ryms också inom miljöutmaningen resurshantering. Här handlar projekten främst om att optimera produktion av biogas.

Forskare inom området

Om avdelningen