Östersjöns framtid – inte bara en fråga om åtgärder

Östersjön är sedan länge påverkad av övergödning. Åtgärder genomförs för att minska belastningen av näringsämnen till Östersjön, men det är inte alltid vi ser de förväntade effekterna. Förekomsten av blågröna algblomningar, t.ex., återkommer varje sommar med allt större utbredning.

Min forskning fokuserar på att analysera samband, rumsliga och temporala förändringar för att på så sätt kunna få ökad förståelse av hur olika ämnen och processer samverkar. Något som aktualiserats inom forskningen är utbredningen av syrefria bottnar och den påverkan detta har på sedimenten som intern källa av näringsämnen. Jag forskar om samverkan mellan kisel-fosfor-kväve under olika syreförhållanden. Genom att analysera långa tidsserier ur ett storskaligt perspektiv kan man även öka förståelsen för hur näringsämnena förväntas påverkas av klimatförändringar.

Publikationer

2021

2019

2018

CV

CV 

 • 2002 
  Docent
  tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings Universitet
 • 1998
  Filosofie Doktor
  tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet
 • 1992 
  Filosofie Kandidat
  Statistik, Linköpings universitet 


Uppdrag

 • 2015-2017 
  Prodekan Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet

 • 2009-2014 
  Avdelningschef tema Miljöförändring, Linköpings universitet 
  Samverkanskoordinator, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet 
  USI-koordinator för LiU - (USI, Universitet och Svenska Institut Associate Editor på Applied Geochemistry)  


Undervisning

Undervisning främst i statistik och olika metoder att analysera data, samt om vattenresurshantering.

 • Kandidatprogrammet i Miljövetenskap, Linköpings universitet 
 • MSc for Sustainable Development, Linköpings universitet 
 • Geografi, Lärarprogrammet, Linköpings universitet
 • Water management in space and time, Focus Greece
  (i samarbete med Kulturgeografi på Stockholms universitet, Ekonomisk historia på Uppsala universitet och Svenska institutet i Aten)

Handledning

Relaterade forskare

Relaterat innehåll