20 februari 2017

Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stöd. Det framkommer i en ny rapport om ungas erfarenheter av sexuella nätövergrepp.

 webbkamera och dator i bakgrunden

Fördjupningsrapporten har tagits fram av Barnafrid vid Linköpings universitet tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av Socialdepartementet.

– Vår rapport visar att övergrepp på nätet där barnet inte har träffat förövaren kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet. Vi ser också att dokumentation av övergreppet i form av bilder eller filmer påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt, säger Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid vid Linköpings universitet och en av rapportförfattarna.Linda Jonsson.Linda Jonsson. Foto Thor Balkhed

Resultaten i rapporten är en fördjupning utifrån undersökningen Unga, sex och Internet – i en föränderlig värld som genomfördes år 2014 och där drygt 5 800 elever i tredje året på gymnasiet besvarade en enkät. Frågorna handlade om deltagarnas erfarenheter av nätgrooming (vuxna som tar kontakt med barn på nätet i sexuella syften), sexuella övergrepp och sexuella övergreppsbilder.

Frågan om hur de utsatta påverkas av nätövergreppet är aktuell på flera sätt. Exempelvis pågår rättegångar där vuxna fått barn eller ungdomar att utföra våldtäktsliknande sexuella handlingar på sig själva framför webbkameran. Domstolarna prövar om det juridiskt är att likställa med övergrepp där förövare och offer träffats fysiskt.

– Rapporten pekar på att övergrepp på nätet är lika allvarligt. Resultaten kan vara viktiga för rättsväsendet och ett bidrag till debatten om sexuella nätövergrepp. Det är naturligtvis också viktig kunskap för alla som arbetar med barn och ungdomar och som kan möta unga som är utsatta för detta, säger Linda Jonsson.

Ofta utsatta tidigare 

Forskarna har tittat på om det finns faktorer som tycks vara kopplade till ungas risk att bli utsatta för de olika typerna av övergrepp på nätet. Ungdomarnas sociodemografiska bakgrund, som familjens ekonomi, föräldrarnas arbetssituation och liknande, skilde sig i stort sett inte jämfört med de som inte varit utsatta för övergrepp.

– De unga som varit med om övergrepp på nätet har det gemensamt att de har varit utsatta på olika sätt. De har varit med om många svåra händelser i livet, så som mobbning, våld och övergrepp, och har ofta en sämre relation till sina föräldrar, säger Linda Jonsson.

Linda Jonsson understryker att det behövs mer forskning inom området. I studien rör det sig om relativt små grupper och resultaten ska därför tolkas med försiktighet.

Fördjupningsrapporten släpptes fredagen den 17 februari 2017 på Socialdepartementet.

Rapport: Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet, Linda Jonsson och Carl Göran Svedin, 2017, finns att ladda ner från Barnafrid och Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nyheter

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.