Onsdagens teman är naturvetenskap, teknik, data och medicin. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. För att så många som möjligt ska ha kunna se det de mest är intresserade av har vi under hela dagen fyra parallella föreläsningar, som går två gånger.

Förutom föreläsningar, bjuder denna dag även på möjlighet till rundvandringar på Campus tillsammans med studenter. Kika efter studenter med blåa rundvandringsskyltar, så kommer du rätt. 

Här har vi samlat den praktiska information du behöver när du besöker Populärvetenskapliga veckan med din klass. Populärvetenskapliga veckan - praktisk information.

Block 1 [09:15-09:40 & 09:50-10:15]

C-huset, sal C1

Visualisering, datorgrafik och generativ AI 

Läs mer om föreläsaren Daniel Jönsson

Du har en fantastisk förmåga att se samband och tolka mönster utifrån bilder. Därför används visualisering för att förstå information inom allt från dagligt liv till senaste vetenskapen. AI har visat på imponerande förmåga att efterlikna mänskliga förmågor. Jag kommer att ge en spännande resa in i visualiseringsteknikerna som gör det möjligt att utforska ett dunkande hjärta inuti kroppen och visa exempel där datorgrafik används för att träna generativ AI på att bli bättre att efterlikna verkligheten.

 

C-huset, sal C3

Top Tips for Smart Shopping of Electronic Devices - Föreläsning på engelska

Läs mer om föreläsaren Donatella Puglisi

The consumer electronics market is booming and choosing electronic gadgets can be very difficult due to the vast choices. How can we recognize the best offer for our pockets? What are the selection criteria to apply to make the best decision? Is it always true that the most expensive are also the best? If you are passionate about electronic devices and smart shopping, this lecture is for you! We will answer these and other questions and learn how to bring home the best deals while saving time and money.

C-huset, sal C2

Hur kan läkare och AI jobba effektivt tillsammans 

Läs mer om föreläsaren Claes Lundström

Vi är mitt uppe i AI-revolutionen och nya fantastiska verktyg dyker upp i snabb takt. Att införa AI i sjukvården har dock många utmaningar. Till exempel, hur ska vi hantera att inte heller AI är helt felfritt när det kan vara livsavgörande beslut som ska tas? Presentationen handlar om samarbete mellan människa och maskin i sjukvården, med fokus på bilddiagnostik – röntgenbilder och vävnadsprover.

C-huset, sal C4

Hjärnforskning om perceptionsstörningar i autism och ADHD

Läs mer om föreläsaren Kajsa Igelström

Kajsa Igelströms forskargrupp arbetar för att förstå samband mellan hjärnfunktion och vår upplevelse av sinnesintryck, med hjälp av olika perceptionstester och mätningar av hjärnaktivitet. De är särskilt intresserade av ljudkänslighet och dess samband med kommunikationsförmåga och stresskänslighet.

Block 2 [10:30-10:55 & 10:05-11:30]

C-huset, C1 

Artificiell intelligens - vad är det?

Läs mer om föreläsaren Emelie Gustavsson

AI är hetare än någonsin och finns överallt idag, men vad är det egentligen? Föreläsningen kommer att svara på detta och ge tydliga exempel på några av de senaste teknikerna. Vi kommer att utforska de utmaningar som följer med vid utvecklingen av AI, men även möjligheterna, och hur ett AI-projekt kan gå till på riktigt.

 

C-huset, C3

Samhällsbyggnad - utan logistik och transporter stannar den

Läs mer om föreläsaren Anna Fredriksson

Att arbeta med hur man kan organisera logistiken inom samhällsbyggnad är centralt. Då logistiken avgör hur vi utnyttjar våra gemensamma resurser såsom grus och trä, men också våra vägar och ytor. Logistiken är också central för att åstadkomma cirkulära materialflöden. En viktigt del i att nå ett resurseffektivt, störningsfritt och cirkulärt samhällsbyggande är att vi samlar in data om de material som finns samt vart och analyserar denna data med hjälp av maskininlärning för att förstå hur vi kan bli bättre.

C-huset, C2

Lekbeteende hos höns

Läs mer om föreläsaren Rebecca Oskarsson

Om du är intresserad av djur och djurs beteende så är det här föreläsningen för dig. Här kommer hönsen att stå i centrum. Visste du att de, precis som vi människor och många andra djurarter, leker? Unga höns utför flera olika typer av lekbeteenden, och ni kommer få ta del av hur dessa ser ut, samt hur olika faktorer, som domesticering och tamhet, har påverkat leken. Vi ska också reda ut ifall det finns skillnader i hur hönor och tuppar leker. Som doktorand här vid Linköpings universitet får jag ägna mig åt att forska om allt detta. Jag kommer även att dela med mig av relevanta utbildningar för den som är nyfiken på att ägna sig åt något liknande i framtiden.

C-huset, C4

Genetisk vägledning – ett detektivarbete

Läs mer om föreläsaren Rebecka Pestoff

Genetisk vägledning är ett snabbt växande område där experter hjälper dig och din familj att förstå era risker för ärftliga sjukdomar och hur de kan påverka er. Men hur går arbetet till och vilken hjälp kan man få om man är orolig för att drabbas av en ärftlig sjukdom?

I min föreläsning kommer jag att berätta vad man kan göra som genetisk vägledare, och om den genetiska vägledningsprocessen, som kan ses som ett detektivarbete inom genetiken, men som också bygger på kompetens inom kommunikationsmetoder, pedagogik, etik och psykologi.

Lunchmässa [11:30 - 13:00]

Information om utställare kommer i augusti.

Block 3 [13:00 - 13:25 & 13:35- 14:00]

C-huset, C1

Hur man kan lösa brott med AI

Läs mer om föreläsaren Lena Klasén

Tyvärr är den snabbteknikutvecklingen inte begränsad till laglydiga organisationer och medborgare. Kriminella är snabba med att identifiera nya möjligheter, och den snabba digitaliseringen förändrar dramatiskt karaktären på brott, terror och andra hot. Föredraget kommer att lyfta fram exempel där digital teknik används för att lösa brott där "bra" AI används för att bekämpa "dålig" AI, tex en digital brottsplatstvilling där händelser i en scen kan spelas upp från olika vyer och perspektiv.

 

C-huset, C3

Hur går en cyberattack till?

Läs mer om föreläsaren Mikael Asplund

I denna föreläsning kommer jag på en begriplig nivå att berätta om några av de vanligaste metoderna som en hackare använder sig av för att ta sig in i samhällsviktiga system. Jag kommer också att berätta lite om hur vi kan försvara oss mot dessa angrepp och varför cybersäkerhet är något som berör oss alla. 

C-huset, C2

Jakten på den nya narkotikan

Läs mer om föreläsaren Henrik Green

Idag säljs mängder med nya droger via internet för att undgå narkotikalagstiftningen. Risken när man flyttar en atom eller ändrar en del av molekylen för att få en ny förening, är att man kan få extremt farliga och starka droger som kan orsaka allvarliga biverkningar och död.

Vid LiU jobbar vi med att förstå hur nya internetdroger verkar och följer dess utveckling i jakten på den nya narkotikan.

C-huset, C4

Diabetes Management: Science & Technology Frontier - Föreläsning på engelska

Läs mer om föreläsaren Lingying Meng

Diabetes is a global health concern affecting millions of people worldwide. Effective management is essential, requiring vigilant monitoring of blood glucose levels and timely therapeutic interventions. In this lecture, we embark on a journey into innovative blood glucose monitoring in the frontier of science and technology. Subsequently, we uncover the advancements in diabetes therapy aimed at improving the lives of those affected by diabetes.

Mer om onsdagens föreläsare