Fotografi av Mikael Asplund

Mikael Asplund

Biträdande professor

Min forskning handlar om säkerhet och pålitlighet för cyberfysiska system.

Presentation

Min forskning handlar om säkerhet och pålitlighet för cyberfysiska system. I detta ingår formella resonemang kring säkerhets- och korrekthetsegenskaper, design av nya protokoll och algoritmer, samt utvärdering med hjälp av simuleringar och realistiska testsystem. Bland de relevanta tillämpningarna ingår intelligenta transportsystem, smarta elnät och autonoma system.

Jag undervisar i kurser som till exempel diskreta strukturer, cybersäkerhet, processprogrammering och operativsystem och etisk hackning. Jag är ansvarig för Masterprogrammet i cybersäkerhet och Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.

För uppdaterad information om forskningsaktiviteter se www.asplund.eu

 

Kort om min bakgrund och mina uppdrag

Kort CV

 • Docent i datalogi, LiU 2018.
 • Forskarassistent, LiU, 2011-2015
 • Research Fellow, Trinity College Dublin, 2011-2012
 • Doktorsexamen i datalogi, LiU, 2011
 • Licentiatexamen i datalogi, LiU, 2007
 • Doktorand, LiU, 2005-2011
 • Civilingenjör i datateknik, LiU, 2005

Länkar

Forskningsprojekt (utvalda)

 • Protocol security verification using dynamic key structures, 2023-2028, finansierat av ELLIIT, huvudsökande
 • DDoS detection in 5G/6G networks, 2023-2028, finansierat av ELLIIT, medsökande
 • Automating Security Assurance using Formal Methods, 2022-2027, finansierat av WASP, huvudsökande
 • Adaptive Software for the Heterogeneous Edge-Cloud Continuum (ASTECC), 2022-2027, finansierat av SSF, medsökande
 • Triple-A: Securing First Encounters, 2022-2026, finansierat av WASP, huvudsökande
 • Hållbar energi med adaptiv säkerhet (SEAS), 2021-2023, finansierat av Vinnova, huvudsökande

Uppdrag

 • Kontaktperson för masterprogrammet i cybersäkerhet
 • Ordförande i programplanegruppen för IT-programmet Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Vice ordförande i nämnden för data och medieteknik
 • Ansvarig för profilen Programmering och Algoritmer på civilingenjörsprogrammen i datateknik, mjukvaruteknik och informationsteknologi
 • Forskningskoordinator för Ride the future (ridethefuture.se), 2020-2022
 • SACO-representant i lokala samverkansgruppen för IDA, LiU 2017-2022

 

Publikationer

2023

Ahmad Usman, Nigel Cole, Mikael Asplund, Felipe Boeira, Christian Vestlund (2023) Remote Attestation Assurance Arguments for Trusted Execution Environments PROCEEDINGS OF THE 2023 ACM WORKSHOP ON SECURE AND TRUSTWORTHY CYBER-PHYSICAL SYSTEMS, SAT-CPS 2023, s. 33-42 Vidare till DOI
Felipe Boeira, Mikael Asplund, Marinho Barcellos (2023) Provable Non-Frameability for 5G Lawful Interception PROCEEDINGS OF THE 16TH ACM CONFERENCE ON SECURITY AND PRIVACY IN WIRELESS AND MOBILE NETWORKS, WISEC 2023, s. 109-120 Vidare till DOI
Felipe Boeira, Mikael Asplund, Marinho Barcellos (2023) Provable Non-Frameability for 5G Lawful Interception Proceedings of the 16th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks
Johannes Wilson, Mikael Asplund, Niklas Johansson (2023) Extending the Authentication Hierarchy with One-Way Agreement 2023 IEEE 36th Computer Security Foundations Symposium (CSF), s. 214-228 Vidare till DOI
Maria Eidenskog, Ola Leifler, Johanna Sefyrin, Ericka Johnson, Mikael Asplund (2023) Changing the world one engineer at a time - unmaking the traditional engineering education when introducing sustainability subjects International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 24, s. 70-84 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Undervisning

Nyheter

Om avdelningen

Kollegor vid SAS

Om institutionen