Presentation

Koordinator med ansvar för internationella stipendieprogram

Jag är specialiserad på utvärderings- och utredningsarbete inom internationella samarbeten. Ett av mina uppdrag på Samverkansenheten är att samordna LiU:s initiativ i flyktingfrågan som syftar till att ta tillvara den potential och kompetens som nyanlända personer kan bidra med till vår verksamhet.

På Internationella enheten ansvarar jag för Minor Field Studies, ett Sida-finansierat stipendieprogram som underlättar för studenter som vill samla uppsatsmaterial i låg- och medelinkomstländer för att bidra till FN:s globala mål.

Jag är också LiU:s övermarskalk, det vill säga personen som ansvarar för ceremonin under universitetets akademiska högtid.

Akademiska högtider
Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid Internationella enheten
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll