Digitalisering, demokrati och utanförskap

Det digitala samhället innebär ökad valfrihet inom många delar av samhället men det ställer också krav på att varje enskild medborgare har kompetensen att utnyttja möjligheterna.

Digitalt utanförskap

Idag använder omkring en halv miljon svenskar aldrig internet och över hälften av åldersgruppen från 76 år och uppåt använder inte internet för att ta del av offentlig information eller information om medicin och hälsa. De som sällan använder internet känner sig betydligt mindre delaktiga i det digitala samhället. Vad innebär det för deras upplevelse av delaktighet i samhället i stort?

 

Bibliotekens arbete för digital inkludering

Folkbiblioteken, även kallade ”demokratins skattkammare”, har ett brett och viktigt samhällsuppdrag där bland annat digitalisering men också demokrati och utbildning ingår. De ska verka för fri åsiktsbildning och det demokratiska samhällets utveckling samt göra kunskap tillgänglig och möjlig att ta till sig för hela befolkningen oavsett skillnader i resurser, bakgrund och bostadsort. I min avhandling fokuserar jag särskilt på folkbibliotekens roll för att minska det digitala utanförskapet.

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Utbildning

  • Politices magisterprogrammet, 2005

ForskningVisa/dölj innehåll

Digitala kompetenser bloggVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

UndervisningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Akademiska högtiderVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll