06 april 2016

1041 sökande konkurrerade om de 25 doktorandtjänsterna inom WASP-programmet. Totalt är nu 47 doktorander antagna, varav 23 industridoktorander. Möjligt tack vare att Knut och Alice Wallenberg stiftelse sköt till extra pengar.

WASPFoto: Göran BillesonIntresset från såväl industrin som från duktiga studenter i Sverige och utomlands blev över förväntan stort när Sveriges enskilt största forskningsprogram Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, annonserade ut 25 doktorandtjänster, jämnt fördelade mellan KTH, Chalmers, Linköpings- och Lunds universitet.

– Det visar att intresset för området är stort och växande och det är spännande. Det var också genomgående hög kvalitet på dem som sökte så vi har haft många riktigt bra kandidater till varje tjänst, berättar Lars Nielsen, programdirektör för WASP.

Överväldigande intresse från industrin

Ansökningarna var jämnt fördelade mellan såväl ämnen som lärosäten.

I de förberedande diskussionerna hoppades programledningen att industrin skulle erbjuda mellan 10 och 15 industridoktorander. Till programmet kom 56 ansökningar från 26 olika företag.
Lars NielsenFoto: Göran Billeson
– Tack vare att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse sköt till mera pengar kunde vi ta in 23 industridoktorander och det är långt över förväntan. För att möta det stora intresset från industrin räknar vi också med att tidigarelägga nästa intagning av industridoktorander till 2017, berättar Lars Nielsen.

Den antagningen skulle enligt planerna ha startat först två år senare.

Startskott för forskarskolan

Nu går startskottet för WASP:s forskarskola som leds av Fredrik Heintz, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, IDA. De 48 doktoranderna, en position som akademisk doktorand återstår att tillsätta, har naturligtvis sina ordinarie ämneskurser, men forskarskolan erbjuder också en guldkant på tillvaron i form av studieresor, konferenser och specialkurser.

– Vi vill ju att de också ska träffa varandra, skapa egna nätverk och lära känna svensk industri, säger Fredrik Heintz.

Starten går i början av april då alla doktorander, handledare, forskare och industrirepresentanter inom programmet samlas i Linköping för tvådagars seminarium samt informations- och erfarenhetsutbyte.

I sommar blir det en sommarkurs där starten består av nätbaserade självstudier.
– De får först ta del av material på egen hand och sedan träffas fysiskt och göra något häftigt tillsammans, berättar han.

Guldkant på studierna

I höst väntar en studieresa till München och Zürich och till hösten startar också den första stora 12-poängskursen inom autonoma system. År två blir det en omfattande kurs i mjukvaruutveckling, viktigt vilken inriktning man än väljer inom autonoma system.
Fredrik Heintz– Kurserna kommer att genomföras både gemensamt och på olika platser i landet. De kommer också att utgå från system som utvecklas inom industrin i dag för att ge doktoranderna en bred förståelse för var state-of-the-art ligger inom autonoma system, berättar Fredrik Heintz.

Ett par årliga konferenser är ett viktigt inslag i forskarskolan, både för internt utbyte och som ett tillfälle att presentera intressanta resultat för omvärlden.

– Vi hoppas och tror att en specialutvecklad och riktigt bra kurs, två konferenser, en studieresa utomlands och någon typ av sommaraktivitet per år ska lyfta dem en nivå utöver det som våra traditionella doktorandutbildningar ger, säger Lars Nielsen.

En del av forskningssamarbetet ska ske i form av arenor och demonstratorer som utvecklas tillsammans med industrin. Arenorna kommer att användas även av forskarskolan, integrerade i projektkurserna. Men vilka arenor det blir, eller var de finns, återstår för WASP:s styrelse att fatta beslut om.

Relaterade länkar
www.wasp-sweden.se

Mer att läsa om WASP

Extern nationell webbplats

Kontakt