Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan är ett praktiknära forskningsprojekt under 2021-2022 och forskningsområdet valdes av skolhuvudmännen i Norrköping, Finspång och Motala kommun. Initialt redogjordes om att det finns stora kunskapsbehov kring flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i förskolorna i kommunerna.

Forskargruppen har tillsammans med skolhuvudmännen i de tre kommunerna samt med de sex medforskande förskollärare valt att rikta in sig mot flerspråkighet.

Forskningsprojektet leds av bitr. professor Maria Simonsson och professor Asta Cekaite vid Linköpings universitet. Utöver forskarna ingår även i forskargruppen sex förskollärare från dessa kommuner och de genomför tillsammans en aktionsforskningsstudie. Projektet inkluderas inom det nationella projektet Undervisning, lärande, forskning (ULF). 

Blogg om flerspråklighet i förskolanVisa/dölj innehåll

11 okt, 2021

Kreativt skapande

Efter en skön och efterlängtad semester är vi igång med vårt projekt igen och i höst har vi spännande utmaningar framför oss. Vi har redan hunnit med några träffar med lärorika diskussioner, reflektioner och analyser som bidrar till kreativt arbete runt ett nytt observationsverktyg. Vi medforskande förskollärare har tillsammans med Asta och Maria arbetat den senaste tiden med att revidera ett observationsprotokoll. Vi har utgått från ett befintligt för skolan som er översatt av engelska […]

Läs mer
19 jun, 2021

Pilotprojektet

Nu har projektet varit igång i nästan ett halvår och tiden har gått så fort. Det har varit många spännande träffar med lärofyllda diskussioner, reflektioner och analyser av det vi läst i litteraturen och det vi har observerat i våra verksamheter. Vi medforskande förskollärare har nu gjort en pilotstudie. En pilotstudie innebär att man testar sin studie i mindre skala för att upptäcka svårigheter, testa metoder helt enkelt kontrollera att upplägget av studien fungerar. Efter […]

Läs mer
10 maj, 2021

Så, var är vi nu?

Nu har det gått många veckor sedan ULF-projektet startade så därmed kommer ännu en uppdatering om var i processen vi är. De senaste träffarna har vi lärt känna varandras verksamheter mer. De medforskande förskollärarna som är med har kartlagt sin egen verksamhet, utifrån observerade språktillfällen, och sedan presenterat detta för gruppen. Vid presentationerna har de andra i gruppen kunnat ställa frågor och utifrån detta har många intressanta diskussioner kommit fram. Diskussionerna har landat i hur […]

Läs mer

KontaktVisa/dölj innehåll