Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan är ett praktiknära forskningsprojekt under 2021-2022 och forskningsområdet valdes av skolhuvudmännen i Norrköping, Finspång och Motala kommun. Initialt redogjordes om att det finns stora kunskapsbehov kring flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i förskolorna i kommunerna.

Forskargruppen har tillsammans med skolhuvudmännen i de tre kommunerna samt med de sex medforskande förskollärare valt att rikta in sig mot flerspråkighet.

Forskningsprojektet leds av bitr. professor Maria Simonsson och professor Asta Cekaite vid Linköpings universitet. Utöver forskarna ingår även i forskargruppen sex förskollärare från dessa kommuner och de genomför tillsammans en aktionsforskningsstudie. Projektet inkluderas inom det nationella projektet Undervisning, lärande, forskning (ULF). 

Blogg om flerspråklighet i förskolanVisa/dölj innehåll

11 mar, 2021

Äntligen är vi igång!

Vi, Gordana och Åsa fick det glädjande beskedet redan i slutet av augusti 2020 att vi skulle få delta i ett forskningsprojekt. Projektet har fokus på språkutvecklande arbetssätt och ska löpa över två år. Vi är sex förskollärare från tre olika kommuner i forskargruppen -Finspångs, Motala och Norrköpings kommun. Ansvariga forskare är Maria Simonsson och Asta Cekaite. Vid några tillfällen under hösten 2020 träffades vi i forskargruppen träffades tillsammans med utvecklingsstrateger och verksamhetschefer från våra […]

Läs mer

KontaktVisa/dölj innehåll