Flerspråkighet i förskolan är ett praktiknära forskningsprojekt under 2021-2022 och forskningsområdet valdes av skolhuvudmännen i Norrköping, Finspång och Motala kommun. Initialt redogjordes om att det finns stora kunskapsbehov kring flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i förskolorna i kommunerna.

Forskargruppen har tillsammans med skolhuvudmännen i de tre kommunerna samt med de sex medforskande förskollärare valt att rikta in sig mot flerspråkighet.

Forskningsprojektet leds av bitr. professor Maria Simonsson och professor Asta Cekaite vid Linköpings universitet. Utöver forskarna ingår även i forskargruppen sex förskollärare från dessa kommuner och de genomför tillsammans en aktionsforskningsstudie. Projektet inkluderas inom det nationella projektet Undervisning, lärande, forskning (ULF). 

Blogg om flerspråklighet i förskolan

20 jun, 2022
Nuläge från Norrköping

Vi har träffats på plats två gånger under den här terminen, vilket har varit helt underbart. Tänk att vi enbart sett varandra via skärmar, och så plötsligt får man en kropp till det ansikte vi under ett år har sett! Första gången vi hade ett fysiskt möte var vi på plats i Linköping på Campus Valla och arbetade med texter, exempel ur observationer och med att fylla på med analys till våra texter. Det var […]

Läs mer
07 jun, 2022
Vi ses på riktigt

Klockan är 9.00 fredagen den 22 april och vi befinner oss på Linköpings universitet. Det är äntligen dags att träffas fysiskt för första gången i forskargruppen. Under dagen analyserande och diskuterade vi inspelat material som vi inte kunnat visa varandra i de digitala mötena på grund av GDPR. Digitala möten i all dess ära! Tänk vilken tur att de finns och att vi kunnat träffats digitalt under denna pandemitid. Vi har sparat så mycket tid […]

Läs mer
10 mar, 2022
Språkutvecklande aktiviteter i barns lek

Under höstterminen har några av oss utfört ytterligare ett projekt och några har fördjupat sig i det första projektet. Innan jul presenterade vi våra projekt i forskargruppen och det är så intressant, spännande och lärorikt att ta del av varandras projekt. Vi i forskargruppen har haft lite olika ingångar på vad vi har riktat projekten mot i leken. Det är allt från att vara lekpedagog med fokus på att skapa förutsättningar för ett likvärdigt lärande, […]

Läs mer

Praktiknära forskning och skolsamverkan

Kontakt