Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan är ett praktiknära forskningsprojekt under 2021-2022 och forskningsområdet valdes av skolhuvudmännen i Norrköping, Finspång och Motala kommun. Initialt redogjordes om att det finns stora kunskapsbehov kring flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt i förskolorna i kommunerna.

Forskargruppen har tillsammans med skolhuvudmännen i de tre kommunerna samt med de sex medforskande förskollärare valt att rikta in sig mot flerspråkighet.

Forskningsprojektet leds av bitr. professor Maria Simonsson och professor Asta Cekaite vid Linköpings universitet. Utöver forskarna ingår även i forskargruppen sex förskollärare från dessa kommuner och de genomför tillsammans en aktionsforskningsstudie. Projektet inkluderas inom det nationella projektet Undervisning, lärande, forskning (ULF). 

Blogg om flerspråklighet i förskolan Visa/dölj innehåll

10 mar, 2022

Språkutvecklande aktiviteter i barns lek

Under höstterminen har några av oss utfört ytterligare ett projekt och några har fördjupat sig i det första projektet. Innan jul presenterade vi våra projekt i forskargruppen och det är så intressant, spännande och lärorikt att ta del av varandras projekt. Vi i forskargruppen har haft lite olika ingångar på vad vi har riktat projekten mot i leken. Det är allt från att vara lekpedagog med fokus på att skapa förutsättningar för ett likvärdigt lärande, […]

Läs mer
10 dec, 2021

Mitt i processen

Sedan sist har några av oss deltagit i en digital konferens som handlade om Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund. Här presenterades vårt arbete med pilotprojekten så långt ifrån de olika kommunerna. Snart kan ni ta del av den PowerPoint som användes för att presentera. Håll utkik! Vi fortsätter arbeta med våra pilotprojekt med några nya detaljer. Det är utifrån att vi har presenterat för varandra och fått input på hur vi kan tänka […]

Läs mer
11 okt, 2021

Kreativt skapande

Efter en skön och efterlängtad semester är vi igång med vårt projekt igen och i höst har vi spännande utmaningar framför oss. Vi har redan hunnit med några träffar med lärorika diskussioner, reflektioner och analyser som bidrar till kreativt arbete runt ett nytt observationsverktyg. Vi medforskande förskollärare har tillsammans med Asta och Maria arbetat den senaste tiden med att revidera ett observationsprotokoll. Vi har utgått från ett befintligt för skolan som er översatt av engelska […]

Läs mer

Kontakt Visa/dölj innehåll