Fotografi av Maria Simonsson

Maria Simonsson

Prodekan, Biträdande professor

Mina främsta forskningsintressen rör bl a. konstruktioner av barndomar, föräldraskap och genus i institutionella sammanhang samt förskolans olika praktiker såsom undervisning, bilderboksanvändning, inskolning och utvecklingssamtal.

Forskning inom förskola och fritidshem

Aktuella forskningsprojekt

 • Flerspråkighet i förskolan med fokus på guidad lek (2 projekt). 2024-2025. Huvudsökande: Maria Simonsson, IBL & Aste Cekaite, TEMA. Finansiär: ULF-medel. LiU.
 • Högläsning i förskolan. 2023-2025. Huvudsökande: Maria Simonsson IBL Medsökande: Niklas Pramling GU. Finansiär: Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskap).
 • Flerspråkighet i förskolan. 2021-2022. Huvudsökande: Maria Simonsson IBL & Asta Cekaite, TEMA. Finansiär: ULF-medel. LiU.
 • Språkutveckling i förskolan. 2019-2023. Huvudsökande: Maria Simonsson IBL, Kenneth Holmberg & Kajsa Andersson Lundblad, FoU-Norrköping. Finansiär: Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Tidigare forskningsprojekt

 • Inkludering i fritidshemmet. 2014-2015. Finansiär: Linköpings universitet, Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. 2006-2008. Tillsammans med Helen Elvstrand , ISV.
 • Stöd för prioriterat område inom Förskolans didaktik. 2011-2012. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Tilldelats: Maria Simonsson & Ingrid Karlsson.
 • Utvecklingssamtal i förskolan. Praktiker för skapande av barndom, föräldraskap och professionalisering i skärningspunkten mellan hem och förskola. 2007-2011. Huvudsökande: Ann-Marie Markström ISV. Medsökande: Elisabeth Cedersund, Maria Simonsson. Finansiär: Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskap).
 • Genuspedagogik i förskolan. Finansiär: Linköpings universitet, Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. 2006- 2008. Huvudsökande: Ingrid Karlsson, ISV & Maria Simonsson ISV.
 • Att skapa sin barndom på förskolan: exemplet inskolning. Finansiär: Linköpings universitet, Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. 2005- 2007. Huvudsökande: Mia Thorell, ISV & Maria Simonsson ISV.
 • Förskolans omvandling och ny barndom. En studie av relationen mellan diskurs och praktik i avseende på hur lärande och omsorg kommer till uttryck.
Huvudsökande: Gunilla Halldén. Medsökande: Maria Simonsson, (FD), Anne-Lie Lindgren (FD), Ann-Marie Markström (FD), & Eva Änggård (FD). Linköpings universitet. 2001-2004 & 2006. Finansiär: Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskap).

Pågående forskningsprojekt

Externa uppdrag

Sammanställning och spridning av forskningsresultat

Skolverket sammanställer och sprider forskningsresultat som kan vara relevanta och användbara för utbildningsområdet och ett verktyg för att undersöka, granska och utveckla den egna praktiken. 

Området forskning inom undervisning och lärande i förskola och fritidshem bevakas av Linköpings universitet. Docent Helene Elvstrand och biträdande professor Maria Simonsson ansvarar för uppdraget.

Läs mer om uppdraget på Skolverkets webbplats.

Publikationer

2024

Maria Simonsson, Asta Čekaitė (2024) Den guidade leken som resurs Svenska som andraspråk i praktiken, s. 113-134

2023

Niklas Pramling, Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Professional read-aloud in preschool: Preschool teachers' reasoning about a contemporary didactisation 31st EECERA ANNUAL CONFERENCE Children’s Curiosity: Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development, s. 260-260
Maria Simonsson (2023) Elsa Beskows färgpalett: Exemplet Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin Bilder för barn och bilder av barn, s. 37-50
Maria Simonsson, Cecilia Lindström (2023) Bilder i förskolans undervisningspraktiker Bilder för barn och bilder av barn, s. 67-82
Maria Simonsson, Johanna Andersson (Redaktörskap) (2023) Bilder för barn och bilder av barn

Undervisning

Förskollärare Henrik sitter och leker pedagogiskt med 6 barn i en sandlåda

Förskollärare, 210 hp

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om matematik eller att försöka läsa och skriva.

Kursansvarig

På förskollärarprogrammet undervisar jag främst i kurser på termin 5, 6 och 7. Jag är kursansvarig för följande kurserna:

 • Sociala relationer och förskollärares ledarskap, (970G20), 7,5 hp
 • Examensarbete inom det förskolepedagogiska området, (970G36)15 hp

Forskarutbildning (IBL)

Mitt engagemang inom forskarutbildningen omfattar flera områden, inklusive handledning av doktorander samt undervisning i doktorandkurser, särskilt inom kurserna Pedagogiskt arbete och Analys av doktorsavhandlingar. Det är för mig en viktig och stimulerande uppgift att stödja doktorander i deras forskningsarbete och samtidigt bidra till deras akademiska utveckling.

Jag är kursansvarig för forskarutbildningskursen Analys av doktorsavhandlingar (4,5-7,5 hp).

Nyheter

Närliggande forskningsområden

Samverkan med andra forskare

Samverkan med doktorander

CV, uppdrag och sociala medier

CV

 • Biträdande professor, Linköpings universitet, 2016 -
 • Universitets lektor i förskolans didaktik, Linköping universitet, 2005-2016
 • Visiting Scholar; University of California Berkeley, Department of Scandinavian USA, HT 2014
 • Visiting Scholar: Nanyang Technological University (NTU), Singapore, Department of Early Childhood education and special needs, 2013
 • Docent i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet, 2011
 • Filosofie Doktor i Barn, Tema Barn, Linköpings universitet, 2004
 • Filosofie magisterexamen i Kommunikation, Linköpings universitet, 1996
 • Förskollärarexamen, Linköpings universitet, 1992

Uppdrag i urval

 • Prodekan med inriktning mot forskning och forskarutbildning, UV
 • Ordförande i forskarutbildnings- och docentnämnden, UV
 • Medlem i Bibliotekets styrelse

Organisation