En kurs för dig som är pedagog, ledare eller utvecklare inom ett studieförbund och vill lära dig mer om folkbildningens idéer och traditioner. I kursen ges möjlighet till att diskutera frågor som rör folkbildningens utveckling och samtida utmaningar.

Kursen fokuserar på pedagogiskt och didaktiskt arbete inom studieförbund och ger möjlighet till fördjupning i det som rör folkbildningens idéer, traditioner och bildningsideal. I kursen ingår även att studera studieförbundens framväxt, organisation, uppdrag och mål.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare eller verksamhetsnära chefer inom studieförbund

Omfattning och genomförande

Kursen ger 5 hp och omfattar sex fysiska kurstillfällen. Arbetsformerna är varierade där föreläsningar varvas med interaktiva inslag, diskussioner och seminarier samt arbete i mindre grupper och enskilda studier.

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid gemensamma kurstillfällen samt en individuell skrivuppgift.