En kurs för dig som är yrkesverksam där du kan utveckla dina kunskaper om hur du på ett professionellt sätt kan ge stöd och råd till nyanlända föräldrar - utifrån barns perspektiv och barnperspektiv.

Samtal mellan nyanländ och pedagog.Samtal mellan nyanländ och pedagog. Foto johner.se/Maskot Bildbyrå ABKursen omfattar följande kunskapsområden:

  1. barns rättigheter i nutida svensk kontext
  2. kulturella normer och värderingar
  3. stödinsatser
  4. anknytningsteori
  5. risk- och friskfaktorer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till hälsokommunikatörer eller andra som i sin profession möter nyanlända barn och föräldrar.

Omfattning och genomförande

Kursen är skräddarsydd och ger 5 hp. Den är upplagd på fyra fysiska kurstillfällen, plats och lokal bestäms i samråd mellan LiU och uppdragsgivaren. Kursen kan beställas av regioner och eventuellt myndigheter.

På den här sidan finns kursplan.

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Kontakt