Stöd till nyanlända föräldrar med särskild betoning på barnperspektiv och barns perspektiv

En kurs för dig som är yrkesverksam där du kan utveckla dina kunskaper om hur du på ett professionellt sätt kan ge stöd och råd till nyanlända föräldrar - utifrån barns perspektiv och barnperspektiv.

Samtal mellan nyanländ och pedagog.Samtal mellan nyanländ och pedagog. Foto johner.se/Maskot Bildbyrå ABKursen omfattar följande kunskapsområden:

  1. barns rättigheter i nutida svensk kontext
  2. kulturella normer och värderingar
  3. stödinsatser
  4. anknytningsteori
  5. risk- och friskfaktorer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till hälsokommunikatörer eller andra som i sin profession möter nyanlända barn och föräldrar.

Omfattning och genomförande

Kursen är skräddarsydd och ger 5 hp. Den är upplagd på fyra fysiska kurstillfällen, plats och lokal bestäms i samråd mellan LiU och uppdragsgivaren. Kursen kan beställas av regioner och eventuellt myndigheter.

På den här sidan finns kursplan.

Anmälan

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning