Uppdragsutbildning inom samhälle och mångfald

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till områdena samhälle och mångfald. 

Vid LiU bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom dessa områden.
Vi skräddarsyr gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation!

Just nu erbjuder vi följande:

Korta vägen

Korta vägen är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Folkuniversitetet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet med programmet är att ge utländska akademiker en snabbare väg in på arbetsmarknaden.

Läs mer om Korta vägen på kortavagen.nu

Snabbspår

Tillsammans med Arbetsförmedlingen kan vi erbjuda kurser som en del i Snabbspår - en satsning för att få nyanlända in i yrken där det saknas arbetskraft.

Läs mer om Snabbspår på Arbetsförmedlingens webb

Tillsammans i det mångkulturella samhället

Hur kan Svenska kyrkans församlingar arbeta med integrationsfrågor och möta människor som är nya i Sverige? Det här är en kurs där kursdeltagaren med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp kan sätta ord på och försöka förstå de mänskliga möten som sker i vardagen. Utbildningen är en del i en kompetensutvecklingssatsning för medarbetare inom Svenska kyrkan.

Läs mer om kursen här

Intresserad av uppdragsutbildning inom samhälle och mångfald?
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns.

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll