Utbildningen är vald, prioritering gjord och ansökan till Linköpings universitet är inskickad via antagning.se. Och sen då? Här hittar du information om vad du behöver göra och tänka på efter din anmälan.

Du kan följa din ansökan genom hela processen via antagning.se, genom att logga in på "Mina sidor". Under tiden du väntar på ditt antagningsbesked, och efter du har fått det, kommer du att få information om nästa steg skickad till dig via e-post. 

1. Kolla dina uppgifter

När din anmälan har granskats får du en uppmaning från antagning.se att kontrollera dina uppgifter. Det gör du genom att logga in på ”Mina sidor” och se till att exempelvis ditt gymnasiebetyg, kompletterande betyg eller andra bedömningar som gjorts i samband med din anmälan har registrerats rätt.

Om något är fel ska du kontakta antagning.se direkt så att de kan rätta till felet och göra en korrekt bedömning av din ansökan. 

Hur du kollar dina uppgifter (antagning.se)

2. Läs och svara på första antagningsbeskedet

 När det första urvalet är klart får du ett mail om att ditt antagningsbesked finns att läsa på ”Mina sidor” på antagning.se. Det skickas ut i mitten av juli för höstterminen eller början av december för vårterminen. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Om du blivit antagen, måste du tacka ja för att behålla din plats. Om du tackar nej eller inte svarar inom den angivna tiden, kommer din plats att gå vidare till någon som står i reservkön.

Om du blivit reservplacerad måste du tacka ja för att behålla din plats. Du kan bli erbjuden en plats på utbildningen i andra urvalet, eller när som helst fram till terminsstart om någon som är antagen lämnar återbud eller inte dyker upp på uppropet.

Reservantagning och reservplatser

Svara på första antagningsbeskedet (antagning.se)

Återanmälan

Om du har blivit struken på grund av obehörighet, men nu är behörig kan du göra en återanmälan på de kurser och program som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Om återanmälan (antagning.se)

Sommarkurser och vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY)

Endast ett urval görs för sommarkurser och vidareutbildningar för yrkesverksamma och du behöver inte svara på antagningsbeskedet. Det skickas inte heller ut något andra antagningsbesked för dessa utbildningar (se punkt 4). 

Antagning till sommarkurser (antagning.se)

3. Hitta din antagensida

Har du tackat ja till din plats? Då är det dags att titta in på liu.se/antagen där du hittar specifik information för ditt program  eller din kurs och massor av tips och inspiration inför dina studier på LiU.

4. Läs andra antagningsbeskedet

I det andra antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Detta antagningsbesked behöver du inte svara på och det finns tillgängligt på antagning.se i början av augusti för ansökningar gällande höstterminen och slutet av december för vårterminen.

Andra antagningsbeskedet (antagning.se)

Reservantagning

Om du är reservplacerad på en utbildning efter urval 2, kan du fortfarande bli antagen om någon annan lämnar återbud. Reserver på utbildningar och kurser vid Linköpings universitet antas lokalt enligt rangordningen i urvalet. Om du har frågor om reservantagningen, vänd dig direkt till kontaktpersonen för det program eller den kurs du har sökt till. 
 
Reservantagning och reservplatser

Lämna återbud

Om du är antagen men inte längre är intresserad av utbildningen är det viktigt att du lämnar återbud, så att någon annan får ta över din plats. Du lämnar återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor på antagning.se

5. Kolla upp terminsstart och schema

Höstterminen börjar normalt omkring 20 augusti och vårterminen omkring 20 januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera hittar du på liu.se/antagen eller via mail som du får inför terminsstart. Du kan också söka fram ditt schema i TimeEdit.

6. Förbered dig för studiestarten

De första dagarna är det mycket att hålla reda på. Några saker går att förbereda innan och andra sker i anslutning till uppropsdagen. Följ vår checklista kring registrering och kursstart så missar du inga viktiga steg!

Gå till checklistan för registreringHar du fått förhinder?

Registrering och sen anmälan