Upprop VT 2018

Uppropet äger rum tisdagen den 23 januari, kl.10.30 i sal D33 i D-huset på Campus Valla, Linköpings universitet. Länk till karta över området finner du längst ner på denna sida.

Observera att din närvaro är obligatorisk på uppropsdagen. Den som inte närvarar förlorar sin plats. Vid sjukdom eller förhinder måste du meddela (innan uppropsdagen!) administratören via e-post jenny.ewen@liu.se. Ange då namn, personnummer samt vilken utbildning det gäller.

Efter uppropet kommer vi att introducera programmet som helhet, och starta den första kursen. Vid introduktionen får du en studiehandledning. Du som har en bärbar dator eller surfplatta, ta gärna med den. Det underlättar för oss när vi ska introducera Lisam som är en plattform för nätbaserad kommunikation. 

På utbildningens webbplats https://liu.se/utbildning/program/l1fh kan du hitta diverse information. Under vecka 4 och vecka 5 kommer ni att bedriva fältstudier på olika folkhögskolor. Vilka skolor ni kommer att vara på bestämmer vi i samband med kursstart. 

Till kursstart ska alla läsa Staffan Larsson (2005) Förnyelse som tradition, s 169-194. Detta är ett kapitel som finns i boken Folkbildning – samtidig eller tidlös som publicerats av Mimer, Linköpings universitet. Boken i sin helhet går att hämta här:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-30146 och sedan får du leta rätt på Larssons kapitel.

Väl mött i Linköping!

Kontakt