Fotografi av Jenny Ewen Waldén

Jenny Ewen Waldén

Koordinator

Mitt uppdrag är att ge administrativt stöd till universitetsledningen.

 

Medarbetare inom ledningsstöd

Organisation