Presentation

Jag arbetar som institutionsadministratör på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (PVL) samt på avdelningen för pedagogik och didaktik (PeDi). Jag är programadministratör för Folkhögskollärarprogrammet samt för de internationella master-programmen Adult Learning and Global Change och Outdoor and Sustainability Education. Jag är kursadministratör för fristående kurser samt för programkurs ”Svenska” i programmet Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

Jag arbetar även med inköp, bokning av resor och hotell, arvoderingar, reseräkningar.

Utbildningar
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll