Affärsmodeller för hållbar logistik

Affärsmodell är ett brett begrepp som inkluderar ett företags arbete internt, såväl som relationer med kunder och leverantörer. Det är därför också ett spännande begrepp som vi studerar i vår forskning.

Olika företag i produkt- och transportkedjor har olika slags affärsmodeller, och därför kan hållbara affärsmodeller skilja sig mycket åt. För en varuägare som köper logistiktjänster är fokus att prioritera och styra mot en smart upphandling. För ett logistikföretag är logistiken redan central i affärsmodellen - men hållbarheten kan stärkas på olika sätt. Den är ofta en del av strategin, men kan också handla om hur man samverkar med kunder och hur man prioriterar hållbarhet internt och i utveckling av nya tjänster. För logistikföretag, med transporter som en del av erbjudandet, blir arbetet med alternativa bränslen och planering för högt utnyttjande av stor betydelse för hållbara lösningar.

Affärsmodeller för hållbar logistik är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter. 

 

Forskningsprojekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation