Scenen för AI

Föreläsningar och evenemang med artificiell intelligens i fokus

LiU SAI – Scenen för AI - är en arena där vi arrangerar föreläsningar och evenemang med AI i fokus, i samarbete med AI Sweden. Syftet är att synliggöra den AI-relaterade verksamhet som finns vid såväl Linköpings universitet som i det regionala näringslivet.

Se tidigare Scenen for AI, #10

Tillväxtanalys och AI

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. Helena kommer att presentera det arbete som just nu genomförs kopplat till AI-området.

Från LiU SAI #10, Zenit, Campus Valla, December 2022.


Rise/AI Agendan

Jeanette Nilsson.

Från LiU SAI #10, Zenit, Campus Valla, December 2022.

Paneldiskussion

Paneldiskussion, deltagare:

  • Maria Stockhaus (Moderaterna, Riksdagens trafikutskott)
  • Daniel Akenine (Teknisk chef, Microsoft)
  • Jeanette Nilsson (Rise/AI Agendan)
  • Fredrik Heintz (Linköpings universitet)
  • Moderator: Micael Frideros (Linköpings universitet)

Från LiU SAI #10, Zenit, Campus Valla, December 2022.

Scenen för AI #9

Artificial intelligence in medicine – Clinical implementation

Currently (fall 2022), there are over a hundred CE-marked AI-based medical technology products in radiology. However, clinical implementation of AI is not trivial and requires several competences and local validation. Lyssna på Håkan Gustafsson, Biträdande föreståndare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.

AIDA – Analytic imaging diagnostic arena

AIDA is a Swedish arena for research and innovation on artificial intelligence, AI, for medical image analysis. Here, academia, healthcare and industry meet to translate technical advances in AI technology into patient benefit in the form of clinically useful tools. Lyssna på Caroline Bivik Stadler, Förste forskningsingenjör vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.

Enabling large medical datasets using federated learning and synthetic data

Deep learning methods have the potential to solve many problems in medical imaging, and to help doctors to work more efficiently. Training the deep networks requires large datasets, which in medicine are difficult to obtain due to ethics and GDPR. Lyssna på Anders Eklund, Biträdande professor vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.

Scenen för AI #9 fortsättning

M4-health and digital twins: a foundation for general AI in healthcare

For the last 20 years, Cedersund has developed mechanistic mathematical models for all of the main organs in the human body: heart, liver, fat, brain, etc. Lately, these models have combined into an interconnected model for the model as a whole. This interconnected model can be made specifically for each individual, and is then called a digital twin. Lyssna på Gunnar Cedersund, Docent vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.

Deep learning for functional analysis of diseases

Within molecular biology, analyzing different omics as the size of available public data sets has increased orders of magnitudes, but a fundamental key aspect is then to identify a biologically motivated embedding. For this purpose, functional data using protein networks is a suitable candidate. Lyssna på Mika Gustafsson, Professor vid Institutionen för Fysik, kemi och biologi (IFM).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.


Closing remarks

To solve the most important problems and get results that can be accepted in the healthcare system, it is necessary that medical clinical requirements form the basis of the research. The key to patient benefit from AI research is interdisciplinary work. Lyssna på Anders Persson, Föreståndare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.


Scenen för AI #8, #7, #6 

Digital transformation

Thomas Nordenskjöld och Niklas Samuelsson presenterar och diskuterar hur Volvo Group använder AI-teknik/analytics för att exempelvis optimera företagets logistikflöden. De presenterar Volvo Groups arbete med AI som beslutsstöd.

Från LiU SAI #8 i Zenit på Campus Valla, Linköpings universitet 3 oktober 2022.

Industrial AI and Machine Vision

AI & Deep Learning technology is rapidly advancing the visual perception capabilities of machines. In this presentation, trends in the industrial manufacturing and logistics automation supported by AI will be presented, with a focus on Machine Vision and autonomous cameras. SICK Linköping are specialized in Machine Vision and software for embedded industrial 2D & 3D cameras. Lyssna på Ola Friman, SICK.

Från LiU SAI #7 i Studenthuset på Campus Valla, Linköpings universitet 5 september 2022.

Finansiell AI

Scenen för AI avrundade vårens program med ett tillfälle då den finansiella AI:n hamnade i fokus. Eftersom tanken med scenen är att inspirera, väcka intresse och vara en naturlig samlingsplats inom AI, och att därigenom stimulera samarbeten och samverkan gavs besökarna den här gången möjlighet till ett större utbyte med de andra besökarna. Lyssna på Isaiah Hull, Riksbanken.

Från LiU SAI #6 i hus Zenit på Campus Valla, Linköpings universitet 21 juni 2022.


Scenen för AI #5

Accelerera utvecklingen inom AI-området vid Linköpings universitet

Lyssna på Fredrik Heintz, professor vid institutionen för datavetenskap, Linköping universitet och Per-Olof Brehmer, vicerektor, Linköpings universitet.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

Forskningsfronten och utvecklingstrender inom AI

Lyssna på Dr. Jeannette Wing, Executive Vice President for Research and Professor of Computer Science, Columbia University. Baserad på Ten Research Challenge Areas in Data Science.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

Så påverkar AI-revolutionen individer, välfärd och företag världen över

Lyssna på Göran Lindsjö, Senior Rådgivare, AI Sweden.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.


Scenen för AI #5 fortsättning, #4

AI-utvecklingen ur ett departements- och EU-perspektiv

Lyssna på Miriam Ben Hadj Ali, Departementssekreterare vid enheten för samhällets digitalisering på Infrastrukturdepartementet.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

Utvecklingen inom AI-relaterad forskning – trender, utmaningar och möjligheter

Lyssna på Anders Ynnerman, programdirektör Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

AI in the service of democracy

Lyssna på Anders Arpteg, Säkerhetspolisen.

Från LiU SAI #4 inspelat i Zenit, Campus Valla, Linköpings universitet 3 maj 2022.


Scenen för AI #3, #2, #1

Flexibla AI-system

Lyssna på Hector Geffner, Wallenberg Guest Professor inom AI, som presenterar forskning om flexibla AI-system och diskuterar hinder inom det.

Från LiU SAI #3, 31 mars 2022 i Lövverket i Studenthuset, Campus Valla, Linköpings universitet.

Undvika orättvisa AI-system

Lyssna på Elif Härkönen, Docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI):

  • Om diskriminering, mänskliga rättigheter och juridisk reglering av AI-system.
  • Går det helt och hållet att reglera bort problematiken med partiska AI-system?
  • Vem ska hållas ansvarig för AI-systemen?
  • Är det överhuvudtaget möjligt eller ens önskvärt att reglera globala AI-system?
  • Hur vi kan samverka mellan de som skapar AI-system (matematiker, programmerare) och jurister för att AI ska skapa ett mervärde i samhället

Från LiU SAI #2 i mars 2022 med Elif Härkönen som gäst och Karin Ackerholm som moderator.

AI på LiU och AI Sweden

Lyssna på Fredrik Heintz, Styrkeområde AI vid Linköpings universitet och Annette Bystedt, AI Sweden. Fredrik Heintz presenterar AI-verksamheten på LiU och bredden på kurser och kompetens inom AI. Annette Bystedt presenterar regionala noden av AI Sweden.

Från LiU SAI #1 i februari 2022.

LiU SAI – i samarbete med AI Sweden

Besöker du den här sidan i mobilen? Missa inte övriga AI-sidor: