Projektet ”Hur kan olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom?” har tilldelats 993 400 kronor från Forte.

Syftet med projektet är att syntetisera kunskap kring hur olika utförare – med olika ansvarsområden – samverkar och samordnar vård- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom samt hur personer med demenssjukdom ges möjlighet att delta i denna process.

Projektet leds av Johannes Österholm och medverkande forskare är Åsa Larsson Ranada samt Ann-Charlotte Nedlund.

Kontakt

Organisation