Fotografi av Åsa Larsson Ranada

Åsa Larsson Ranada

Universitetslektor, Docent

Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med människor, gärna äldre personer då jag tycker de har så mycket intressant att berätta och bidra med.

Att få vardagen att fungera

I alla mina uppdrag handlar det om att få vardagen att fungera på olika sätt. Mitt forskningsintresse handlar om de allra äldsta i samhället, deras vardagsliv och innehav och användning av teknik. Arbetsterapeuter har som mål att få vardagen att fungera för sina klienter, och det är inom arbetsterapeutprogrammet jag bedriver min undervisning.

Forskning: Vardagslivet för de allra äldsta

Jag disputerade 2009 på en avhandling om Vardagslivet för de allra äldsta; Äldre personers dagliga göranden samt innehav och användning av teknik.

Avhandlingens engelska titel:
Everyday life amongst the oldest old - descriptions of doings and possession and use of technology.

Frågor kring vardagsliv, teknik och kvarboende är det som jag även efter min disputation fortsatt arbeta med. Forskningen är framför allt av kvalitativ karaktär för att lyfta de äldres egna perspektiv på dessa frågor. Teknik anses kunna underlätta kvarboende och det dagliga livets aktiviteter för äldre personer och förväntas kunna bidra till bibehållen hälsa och ett friskt och aktivt åldrande. De projekt jag för närvarande arbetar i är:

I forskningsprojektet Sesam – Senior alert – ett medel för bättre vård i samverkan, som finansieras av Forte, studerar vi faktorer som utgör stöd respektive hinder för att kvalitetsregistret Senior alert ska bidra till en effektiv och kraftfull vårdpreventiv process, som främjar effektiv samverkan mellan olika aktörer, samt utarbeta en modell för samverkan.

I WellTECH@age, också ett projekt finansierat av Forte, kommer vi att undersöka hur välfärdsteknik bidrar till trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet inom äldre omsorgen.

Jag medverkar även i projektet LOTSA- Förståelse för och lärande av arbetsterapeutiska färdigheter. LOTS- Förståelse för och lärande av arbetsterapeutiska färdigheter Linköpings universitet.

Jag är forskargruppsledare inom forskningsgruppen Delaktighet bland äldre personer, en del av Arbetsterapiforskningen vid enheten.

Undervisning

Den undervisning jag bedriver sker huvudsakligen inom Arbetsterapeutprogrammet vid Campus Norrköping. Jag har kursansvar för examensarbeteskursen på grundutbildningen och har uppdrag som examinator i grundutbildningen (termin 2 och termin 3). Undervisningen är framför allt inom examensarbetskursen men även kring tex kvalitativ metod. Jag undervisar även på avanceradnivå i flera olika kurser samt är examinator för en av dessa kurser. Dessutom handleder och examinerar jag examensuppsatser även på avancerad nivå.

Om mig

Akademisk examen

 • Docent i arbetsterapi 2024
 • Medicine doktorsexamen 2009
 • Filosofie magisterexamen 1998
 • Leg Arbetsterapeut 1989

Anställningar

 • Universitetslektor i arbetsterapi, Linköpings universitet 2009
 • Universitetsadjunkt i arbetsterapi, Linköpings universitet 1999-2009
 • Leg Arbetsterapeut, Hälso- och Sjukvården i Finspång, landstinget i Östergötland 1998-1999
 • Biträdande Chefsarbetsterapeut, Geriatriska kliniken, Landstinget i Uppsala län 1996-1999
 • Leg Arbetsterapeut. Geriatriska kliniken, Landstinget i Uppsala län 1989-1996

 

Uppdrag 

Forskningsanslag

 • Forte 2023 – WellTECH@age, Hur bidrar välfärdsteknik till trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet inom äldre omsorgen? Huvudsökande 4 993 000kr
 • Forte 2021 - Senior alert - ett medel för bättre vård i samverkan (Sesam) Medsökande, 5 952 157 kr
 • Forte 2021 – CODA, Hur kan olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom? Forskningsöversikt, medsökande, 993 414kr
 • VR 2009 - ”Att skingra hemmet. Tingens förändrade betydelse under livets sena skeden och övergångar.” medsökande, 2 260 000 kr

Utmärkelser

 • Publicerad artikel utvald till Virtual Special Issue: A Life Course Approach to Gerontology through the Lens of Occupational Therapy http://explore.tandfonline.com/content/med/sjot-gerontology-vsi Gustavsson M., Liedberg GM., & Larsson Ranada Å. (2015). Everyday doings in a nursing home – described by residents and staff. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.. Early online, 1-7. DOI: 10.3109/11038128.2015.1044907

 • Publicerad artikel utvald till Critical appraised paper i Australian Occupational Therapy Journal, (2018) 65, 243-244. DOI: 10.1111/1440-1630.12480. Larsson Ranada Å & Lidström H. Satisfaction with and usability of assistive technology in relation to the services delivery process – a systematic review. Assistive technology Journal, 31(2)82-97. Published on line 171011. DOI: 10.1080/10400435.2017.1367737

 • Publicerad artikel utvald till Editors Choice 2019 British Journal of Occupational Therapy. Alenljung M, Larsson Ranada Å, & Liedberg G, (2019) Struggling with everyday life after mild stroke with cognitive impairments – The experiences of working age women. British Journal of Occupational Therapy, 24, 227-234. https://doi.org/10.1177/0308022618800184

Publikationer

Omslag för publikation ''
Johannes Österholm, Maria Andreassen, Martha Gustavsson, Åsa Larsson Ranada (2023)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.30 , s.76-85 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anna Zhou, Ingrid Hellström, Susanne Roos, Åsa Larsson Ranada (2024)

BMC Geriatrics , Vol.24 Vidare till DOI

2024

Johannes H Österholm, Åsa Larsson Ranada (2024) Occupational therapists' experiences of working with people with dementia: a qualitative study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 31, Artikel 2305253 Vidare till DOI
Anna Zhou, Ingrid Hellström, Susanne Roos, Åsa Larsson Ranada (2024) Aging with my family: a grounded theory approach on the role of family when aging as foreign-born BMC Geriatrics, Vol. 24, Artikel 45 Vidare till DOI

2023

Johannes Österholm, Maria Andreassen, Martha Gustavsson, Åsa Larsson Ranada (2023) Older people's experiences of visiting social day centres: The importance of doing and being for health and well-being Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 76-85 Vidare till DOI
Maria Bergström, Åsa Larsson Ranada, Annette M. Sverker, Ingrid Thyberg, Mathilda Björk (2023) A dyadic exploration of support in everyday life of persons with RA and their significant others Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 616-627 Vidare till DOI
Johannes H Österholm, Åsa Larsson Ranada, Ann-Charlotte Nedlund (2023) Mapping Collaboration and Coordination of Health and Care Services for Older People with Dementia: A Scoping Review Health & Social Care in the Community, Vol. 2023, Artikel 8858773 Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation

Nyheter