Äldreforskning och demensforskning

Jag är utbildad arbetsterapeut med inriktning på arbetsrehabilitering. 

Mitt doktorandprojekt genomfördes inom Center för demensforskning (CEDER). Doktorandprojekts övergripande syfte var att studera den utrednings- och beslutsprocess som genomförs i samband med att personer med åldersrelaterade demenssjukdomar ansöker om insatser utifrån Socialtjänstlagen.

Av speciellt intresse är: 

  • hur och av vem presenteras den demenssjukes uttryckta behov i utredningssamtalet?
  • hur hanterar handläggaren situationen om den demenssjukes uttryckta behov inte är de samma som de anhörigas?
  • på vilka sätt är den demenssjuka personen delaktig i sin utredningsprocess och på vilka sätt försöker exempelvis handläggaren att underlätta ett deltagande?
  • hur positioneras och positionerar sig personer med demenssjukdomar i utredningssamtalen? 

 

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll