Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Avdelningen för Databas- och Informationsteknik bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle. 

Datorhall Foto: Göran BillesonViktiga forskningsområden är databaser, informationshantering, datautvinning och dataintegration, säkra e-tjänster, programvarusäkerhet, och förebyggande och hantering av incidenter. 

ADIT har ansvar för kurser inom områdena databaser, datornätverk, säkerhet, och medieinformatik.

Besök den engelska sidan för mer information

Medarbetare vid ADIT Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll