Databas- och informationsteknik (ADIT)

Databas- och informationsteknik är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningen bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle.

Drönare Viktiga forskningsområden är databaser, informationshantering, datautvinning och dataintegration, säkra e-tjänster, programvarusäkerhet, och förebyggande och hantering av incidenter. 

ADIT har ansvar för kurser inom områdena databaser, datornätverk, säkerhet, och medieinformatik.

Besök den engelska sidan för mer information

Aktuellt vid ADIT

Forskning vid ADIT

Senaste publikationerna

2023

David Hasselquist, Elsa Kihlberg Gawell, Axel Karlström, Niklas Carlsson (2023) Phishing in Style: Characterizing Phishing Websites in the Wild Proc. Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA) Vidare till DOI
Minh Ha Le, Niklas Carlsson (2023) IdDecoder: A Face Embedding Inversion Tool and its Privacy and Security Implications on Facial Recognition Systems Proceedings of the Thirteenth ACM Conference on Data and Application Security and Privacy, s. 15-26 Vidare till DOI
Carl Magnus Bruhner, David Hasselquist, Niklas Carlsson (2023) Bridging the Privacy Gap: Enhanced User Consent Mechanisms on the Web Proc. NDSS Workshop on Measurements, Attacks, and Defenses for the Web (MADWeb @NDSS) Vidare till DOI
Ying Li, Patrick Lambrix (2023) Repairing ℰℒ⊥ Ontologies using Debugging,Weakening and Completing (Extended Abstract) Proceedings of the 36th International Workshop on Description Logics (DL 2023): co-located with the 20th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoningand the 21st International Workshop on Non-Monotonic Reasoning (KR 2023 and NMR 2023).
Ying Li, Patrick Lambrix (2023) A System for Repairing EL Ontologies Using Weakening and Completing The Semantic Web: ESWC 2023 Satellite Events. ESWC 2023., s. 101-105 Vidare till DOI
Bo Fu, Patrick Lambrix, Huanyu Li, Susana Nunes, Catia Pesquita (Redaktörskap) (2023) Proceedings of the 8th International Workshop on the Visualization and Interaction for Ontologies, Linked Data and Knowledge Graphs: co-located with the 22nd International Semantic Web Conference (ISWC 2023)
Patrick Lambrix, Rickard Armiento, Huanyu Li, Olaf Hartig, Mina Abd Nikooie Pour, Ying Li (2023) The materials design ontology Semantic Web Vidare till DOI
J. Deeraj Kumar, Parthajit Mohapatra, Nikolaos Pappas (2023) Short-Packet Communication Over a Two-User Rayleigh Fading Z-Interference Channel: From Stability Region to the Age of Information IEEE Open Journal of the Communications Society, Vol. 4, s. 1976-1998 Vidare till DOI
Patrick Lambrix, Mikael Vernblom, Niklas Carlsson, Tim Brecht (Redaktörskap) (2023) Linköping Hockey Analytics Conference - LINHAC 2023
Huanyu Li, Olaf Hartig, Rickard Armiento, Patrick Lambrix (2023) OBG-gen: Ontology-Based GraphQL Server Generation for Data Integration Proceedings of the ISWC 2023 Posters, Demos and Industry Tracks

Kontakta oss

Medarbetare vid ADIT

Om institutionen