Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Databas- och informationsteknik är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningen bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle.

Viktiga forskningsområden är databaser, informationshantering, datautvinning och dataintegration, säkra e-tjänster, programvarusäkerhet, och förebyggande och hantering av incidenter. 

ADIT har ansvar för kurser inom områdena databaser, datornätverk, säkerhet, och medieinformatik.

Besök den engelska sidan för mer information

Aktuellt vid ADIT Visa/dölj innehåll

Forskning vid ADIT Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna Visa/dölj innehåll

2023

2022

David Hasselquist, Christian Vestlund, Niklas Johansson, Niklas Carlsson (2022) Twitch Chat Fingerprinting Proc. IFIP Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA) 2022

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid ADIT Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll