Databas- och informationsteknik (ADIT)

Databas- och informationsteknik är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningen bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle.

Viktiga forskningsområden är databaser, informationshantering, datautvinning och dataintegration, säkra e-tjänster, programvarusäkerhet, och förebyggande och hantering av incidenter. 

ADIT har ansvar för kurser inom områdena databaser, datornätverk, säkerhet, och medieinformatik.

Besök den engelska sidan för mer information

Aktuellt vid ADIT

Forskning vid ADIT

Senaste publikationerna

2023

2022

Mina Abd Nikooie Pour, Alsayed Algergawy, Patrice Buche, Leyla J. Castro, Jiaoyan Chen, Hang Dong, Omaima Fallatah, Daniel Faria, Irini Fundulaki, Sven Hertling, Yuan He, Ian Horrocks, Martin Huschka, Liliana Ibanescu, Ernesto Jimenez-Ruiz, Naouel Karam, Amir Laadhar, Patrick Lambrix, Huanyu Li, Ying Li, Franck Michel, Engy Nasr, Heiko Paulheim, Catia Pesquita, Tzanina Saveta, Pavel Shvaiko, Cassia Trojahn, Chantelle Verhey, Mingfang Wu, Beyza Yaman, Ondrej Zamazal, Lu Zhou (2022) Results of the Ontology Alignment EvaluationInitiative 2022 Proceedings of the 17th International Workshop on Ontology Matching (OM 2022): co-located with the 21th International Semantic Web Conference (ISWC 2022), s. 84-128

Kontakta oss

Medarbetare vid ADIT

Om institutionen