Databas- och informationsteknik (ADIT)

Databas- och informationsteknik är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningen bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle.

Drönare Viktiga forskningsområden är databaser, informationshantering, datautvinning och dataintegration, säkra e-tjänster, programvarusäkerhet, och förebyggande och hantering av incidenter. 

ADIT har ansvar för kurser inom områdena databaser, datornätverk, säkerhet, och medieinformatik.

Besök den engelska sidan för mer information

Aktuellt vid ADIT

Forskning vid ADIT

Senaste publikationerna

2024

Stylianos E. Trevlakis, Nikolaos Pappas, Alexandros-Apostolos A. Boulogeorgos (2024) Toward Natively Intelligent Semantic Communications and Networking IEEE Open Journal of the Communications Society, Vol. 5, s. 1486-1503 Vidare till DOI
George Stamatakis, Nikolaos Pappas, Alexandros Fragkiadakis, Nikolaos Petroulakis, Apostolos Traganitis (2024) Semantics-Aware Active Fault Detection in Status Updating Systems IEEE Open Journal of the Communications Society, Vol. 5, s. 1182-1196 Vidare till DOI
David Cerenius, Martin Kaller, Carl Magnus Bruhner, Martin Arlitt, Niklas Carlsson (2024) Trust Issue(r)s: Certificate Revocation and Replacement Practices in the Wild Passive and Active Measurement: 25th International Conference, PAM 2024. Virtual Event, March 11–13, 2024. Proceedings, Part II., s. 293-321 Vidare till DOI
Carl Magnus Bruhner, Oscar Linnarsson, Matus Nemec, Martin Arlitt, Niklas Carlsson (2024) Monogamous relationships with short-term commitment are the best (for certificate management)
Suleman Khan, Gurjot Singh Gaba, Felipe Boeira, Andrei Gurtov (2024) Formal Verification and Security Assessment of the Drone Remote Identification Protocol
Rasmus Säfvenberg, Niklas Carlsson, Patrick Lambrix (2024) Identifying Player Roles in Ice Hockey Machine Learning and Data Mining for Sports Analytics: 10th International Workshop, MLSA 2023, Turin, Italy, September 18, 2023, Revised Selected Papers, s. 131-143 Vidare till DOI
Abdelhadi Zineddine, Oumaima Chakir, Yassine Sadqi, Yassine Maleh, Gurjot Singh Gaba, Andrei Gurtov, Kapal Dev (2024) A systematic review of cybersecurity assessment methods for HTTPS Computers & electrical engineering, Vol. 115, Artikel 109137 Vidare till DOI
Kawtar Zerhouni, Gurjot Singh Gaba, Mustapha Hedabou, Taras Maksymyuk, Andrei Gurtov, El Mehdi Amhoud (2024) GAN-Based Evasion Attack in Filtered Multicarrier Waveforms Systems IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking, Vol. 2, s. 210-220 Vidare till DOI
Sijin Cheng (2024) Query Processing over Heterogeneous Federations of Graph Data
Huanyu Li, Olaf Hartig, Rickard Armiento, Patrick Lambrix (2024) Ontology-based GraphQL server generation for data access and data integration Semantic Web, s. 1-37 Vidare till DOI

Kontakta oss

Medarbetare vid ADIT

Om institutionen