Christoph forskar bland annat inom system för programmering av parallella datorsystem, kompilatorteknik, kodgenerering, optimeringsalgoritmer och programvarusyntes. Sedan 2015 är han avdelningschef för avdelningen Programvara och system (Software and Systems - SaS) vid institutionen för datavetenskap (IDA).

Han disputerade i datavetenskap 1994 vid Universitet i Saarbrücken, Tyskland, samt Habilitation i datavetenskap 2001 vid Universitetet i Trier, Tyskland. 
Han började på Linköpings universitet år 2001 som universitetslektor (docent i datalogi vid Linköpings universitet 2002) vid institutionen för datavetenskap.
Han blev professor i datavetenskap år 2007.
 
Christoph har publicerat två stycken böcker, flera bokkapitel och över 100 vetenskapliga artiklar i refereegranskade internationella tidskrifter och konferenser. Bland hans bidrag finns till exempel den konfigurerbara integrerade kodgeneratorn OPTIMIST för VLIW och DSP-processorer, energioptimerande metoder för schemaläggning och ressursplanering för mångkärniga datorsystem, PARAMAT-tekniken för mönsterdriven automatisk parallellisering av programm, konceptet av automatisk prestandaoptimerande syntes av multi-varianta mjukvarukomponenter, PEPPHER-komponentmodellen och kompositionsverktyg för heterogenea fler-/mångkärniga datorsystem (såsom GPU-baserade system), SkePU-biblioteket för högnivå-parallell programmering av heterogena parallella system, samt flera parallella programspråk (Fork, NestStep). 
 
Under hans tid som studierektor för avdelningen Software and Systems (SaS) 2001-2004 utvecklade han StASy-prorgrammverktyget för storskalig kursmanagement och bemanningsplanering i grundutbildningsadministrationen, som används inom avdelningen SaS sedan 2002.

Sedan 2015 är han avdelningschef för avdelningen Software and Systems (SaS).

Mer information om Christoph hittar du här: http://www.ida.liu.se/~chrke55/

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Dimitrios Soudris, Lazaros Papadopoulos, Christoph Kessler, Dionysios D. Kehagias, Athanasios Papadopoulos, Panos Seferlis, Alexander Chatzigeorgiou, Apostolos Ampatzoglou, Samuel Thibault, Raymond Namyst, Dirk Pleiter, Georgi Gaydadjiev, Tobias Becker, Matthieu Haefele (2018) EXA2PRO programming environment: Architecture and Applications 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMBEDDED COMPUTER SYSTEMS: ARCHITECTURES, MODELING, AND SIMULATION (SAMOS XVIII) , s. 202-209 Vidare till DOI

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Medarbetare SaS
Visa/dölj innehåll

Om avdelningen
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll