Presentation

Christoph forskar bland annat inom system för programmering av parallella datorsystem, kompilatorteknik, kodgenerering, optimeringsalgoritmer och programvarusyntes. Sedan 2015 är han avdelningschef för avdelningen Programvara och system (Software and Systems - SaS) vid institutionen för datavetenskap (IDA).

Han disputerade i datavetenskap 1994 vid Universitet i Saarbrücken, Tyskland, samt Habilitation i datavetenskap 2001 vid Universitetet i Trier, Tyskland. 
Han började på Linköpings universitet år 2001 som universitetslektor (docent i datalogi vid Linköpings universitet 2002) vid institutionen för datavetenskap.
Han blev professor i datavetenskap år 2007.
 
Christoph har publicerat två stycken böcker, flera bokkapitel och över 100 vetenskapliga artiklar i refereegranskade internationella tidskrifter och konferenser. Bland hans bidrag finns till exempel den konfigurerbara integrerade kodgeneratorn OPTIMIST för VLIW och DSP-processorer, energioptimerande metoder för schemaläggning och ressursplanering för mångkärniga datorsystem, PARAMAT-tekniken för mönsterdriven automatisk parallellisering av programm, konceptet av automatisk prestandaoptimerande syntes av multi-varianta mjukvarukomponenter, PEPPHER-komponentmodellen och kompositionsverktyg för heterogenea fler-/mångkärniga datorsystem (såsom GPU-baserade system), SkePU-biblioteket för högnivå-parallell programmering av heterogena parallella system, samt flera parallella programspråk (Fork, NestStep). 
 
Under hans tid som studierektor för avdelningen Software and Systems (SaS) 2001-2004 utvecklade han StASy-prorgrammverktyget för storskalig kursmanagement och bemanningsplanering i grundutbildningsadministrationen, som används inom avdelningen SaS sedan 2002.

Sedan 2015 är han avdelningschef för avdelningen Software and Systems (SaS).

Mer information om Christoph hittar du här: http://www.ida.liu.se/~chrke55/

Publikationer

2023

2022

Forskningsprojekt

Nyheter

Om avdelningen

Medarbetare SAS

Om institutionen