Fotografi av Christoph Kessler

Christoph Kessler

Professor, Avdelningschef

Christoph W. Kessler (tysk stavning: Keßler) är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.

Presentation

Christoph forskar bland annat inom system för programmering av parallella datorsystem, kompilatorteknik, kodgenerering, optimeringsalgoritmer och programvarusyntes. Sedan 2015 är han avdelningschef för avdelningen Programvara och system (Software and Systems - SaS) vid institutionen för datavetenskap (IDA).

Han disputerade i datavetenskap 1994 vid Universitet i Saarbrücken, Tyskland, samt Habilitation i datavetenskap 2001 vid Universitetet i Trier, Tyskland. 
Han började på Linköpings universitet år 2001 som universitetslektor (docent i datalogi vid Linköpings universitet 2002) vid institutionen för datavetenskap.
Han blev professor i datavetenskap år 2007.
 
Christoph har publicerat två stycken böcker, flera bokkapitel och över 100 vetenskapliga artiklar i refereegranskade internationella tidskrifter och konferenser. Bland hans bidrag finns till exempel den konfigurerbara integrerade kodgeneratorn OPTIMIST för VLIW och DSP-processorer, energioptimerande metoder för schemaläggning och resursplanering för mångkärniga datorsystem, PARAMAT-tekniken för mönsterdriven automatisk parallellisering av program, konceptet av automatisk prestandaoptimerande syntes av multi-variata mjukvarukomponenter, PEPPHER-komponentmodellen och kompositionsverktyg för heterogena fler-/mångkärniga datorsystem (såsom GPU-baserade system), SkePU-biblioteket för högnivå-parallell programmering av heterogena parallella system, samt flera parallella programspråk (Fork, NestStep). 
 
Under hans tid som studierektor för avdelningen Software and Systems (SaS) 2001-2004 utvecklade han StASy-programverktyget för storskalig kursmanagement och bemanningsplanering i grundutbildningsadministrationen, som används inom avdelningen SaS sedan 2002.

Sedan 2015 är han avdelningschef för avdelningen Software and Systems (SaS).

Mer information om Christoph hittar du här: http://www.ida.liu.se/~chrke55/

Publikationer

2023

Sebastian Litzinger, Jorg Keller, Christoph Kessler (2023) Packing Multiple Types of Cores for Energy-Optimized Heterogeneous Hardware-Software Co-Design of Moldable Streaming Computations IEEE Access, Vol. 11, s. 19301-19311 Vidare till DOI
August Ernstsson, Dalvan Griebler, Christoph Kessler (2023) Assessing Application Efficiency and Performance Portability in Single-Source Programming for Heterogeneous Parallel Systems International journal of parallel programming, Vol. 51, s. 61-82 Vidare till DOI

2022

Jörg Keller, Sebastian Litzinger, Christoph Kessler (2022) Integrating Energy-Optimizing Scheduling of Moldable Streaming Tasks with Design Space Exploration for Multiple Core Types on Configurable Platforms Journal of Signal Processing Systems, Vol. 94, s. 849-864 Vidare till DOI
August Ernstsson, Nicolas Vandenbergen, Jörg Keller, Christoph Kessler (2022) A Deterministic Portable Parallel Pseudo-Random Number Generator for Pattern-Based Programming of Heterogeneous Parallel Systems International journal of parallel programming, Vol. 50, s. 319-340 Vidare till DOI
Lazaros Papadopoulos, Dimitrios Soudris, Christoph Kessler, August Ernstsson, Johan Ahlqvist, Nikos Vasilas, Athanasios I Papadopoulos, Panos Seferlis, Charles Prouveur, Matthieu Haefele, Samuel Thibault, Athanasios Salamanis, Theodoros Ioakimidis, Dionysios Kehagias (2022) EXA2PRO: A Framework for High Development Productivity on Heterogeneous Computing Systems IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 33, s. 792-804 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Nyheter

Om avdelningen

Medarbetare SAS

Om institutionen