Som en del i Barnafrids regeringsuppdrag #enfrågaomheder har Barnafrid i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, NKT, tagit fram ett antal utbildningsfilmer som ska fungera som diskussionsunderlag för att stärka barnahusverksamheternas kompetens om hedersrelaterat våld.

Fallbeskrivningen med tillhörande frågeställningar riktar sig till dig inom en verksamhet som samarbetar i barnahus. Den går att genomföra såväl individuellt, i sin egen arbetsgrupp eller tvärprofessionellt. Vi hoppas på att ni tar tillfället i akt och tittar på det här fallet tvärprofessionellt, att ni tillsammans diskuterar frågorna och därefter tittar på vad sakkunnig tänker kring frågeställningarna i fallet. 

Utbildningsmodulen börjar med en beskrivande film om en flicka. Tänk er att den här flickan nu har kommit i kontakt med ert barnahus och ni under ett samråd/gemensam diskussion nu ska komma överens om vad som har hänt, hur ni ska agera tillsammans. Därefter kommer ni få ta del av sakkunnigas svar på de frågeställningar vi önskar att ni tänker kring. Avslutningsvis finns det ett panelsamtal med sakkunniga inom området att ta del av. 

Om du jobbar inom barnahusverksamhet och vill ha tillgång till filmerna, skicka ett mail till barnafrid(at)liu.se.

Lycka till!

Fallbeskrivning

Filmatiserad fallbeskrivning

Starta utbildningen genom att titta på den filmatiserade fallbeskrivningen. Filmen utgår ifrån sms-konversationer och handlar om en flicka och hennes livssituation. Tänk er att den här flickan nu har kommit i kontakt med ert Barnahus och ni under ett samråd/gemensam diskussion nu ska komma överens om vad som har hänt, hur ni ska agera tillsammans. Använd er av frågeställningarna i utbildningsmanualen.

Intervjuer med sakkunniga

Barnahussamordnare

Intervju med Pernilla Martinsson, samordnare Barnahus

Barnskyddsteam (kopplat till Barnahus)

Intervju med Catarina Ahlsten, Hälso- och sjukvården Barnskyddsteam Stockholm

Socialtjänsten

Intervju med Christina Malmqvist, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland

Barn- och ungdomspsykiatrin

Intervju med Åsa Kastbom, Traumaenheten BUP Linköping

Polis

Intervju med Anneli Moini, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland

Åklagare

Intervju med Åsa Hiding, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum

Panelsamtal

Panelsamtal med sakkunniga

Under moderering av Negin Amirekthiar samtalar sakkunniga tvärprofessionellt kring fallet.

Utvärdering

När du genomfört kursen får du gärna svara på denna utvärdering för att Barnafrid ska kunna utveckla vårt arbete med denna utbildningsmodul. Tack på förhand! 

Kontakt