Fotografi av Sofia Lindgren

Sofia Lindgren

Kommunikatör

Jag arbetar som kommunikatör på Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn. Det innebär att jag arbetar med att sprida kunskap och information från Barnafrid till de som möter barn i sin yrkesutövning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Planera och genomföra strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter
- Stötta medarbetare på Barnafrid i kommunikationsfrågor
- Skapa innehåll, publicera och uppdatera Barnafrid.se och i våra sociala medier
- Redaktör för Barnafrids nyhetsbrev
- Ansvarig redaktör för Barnafrids kunskapsportal barnafrid.se/kunskapsportal
- Deltar i Barnafrids ledningsgrupp

Exempel på projekt jag är delaktig i

Nyheter från Barnafrid

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Hand som sträcker fram ett pass vid en passkontroll

Proposition om utvidgat utreseförbud för att skydda barn och unga

Regeringen vill skydda barn och unga från skadliga utlandsvistelser i större utsträckning än vad som är möjligt i dag. I en proposition till riksdagen föreslås att utreseförbudet i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska utvidgas.

Rumsmiljö med en filmkamera på stativ riktad mot tre personer i oskärpa runt ett samtalsbord.

Förskolan får eget gruppspår i basprogram våld mot barn och unga

Haninge kommun och Barnafrid har tillsammans anpassat Basprogram om våld mot barn och unga för personal i förskolan. Våren 2024 lanseras "Gruppspår förskola" som tar avstamp i pedagogernas arbete och utmanande situationer i vardagen.

Mina arbetsplatser

Mina kollegor