Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Planera och genomföra strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter
- Stötta medarbetare på Barnafrid i kommunikationsfrågor
- Skapa innehåll, publicera och uppdatera Barnafrid.se
- Redaktör för Barnafrids nyhetsbrev

Mina kollegor

Kollegor på Forskningskommunikations- och pressenheten

Mina arbetsplatser