Forskningsagendan 2020-2021 syftar till att utveckla SweMSK-nätverket. De första stegen inkluderar identifiering av omfattning och finansiering av den MSK-klinisk forskningen som har utförs i Sverige.

Forskare identifierade i studie 1 samt patientföreningar och professionsföreningar kommer att uppmanas att fylla i ett frågeformulär för att undersöka deras perspektiv på prioriteringar av MSK-klinisk terapi och utvecklingen av ett nationellt samarbetsnätverk. Webbundersökningar och workshops, som involverar aktörer samt granskning av internationell litteratur, kommer att ge de viktigaste framtida forskningsfrågorna för MSK-klinisk terapi i Sverige.

En styrgrupp, som representerar alla aktörer, kommer att samordna aktiviteterna i SweMSK-nätverket. SweMSK kommer också att stödjas av råd från en vetenskaplig kommitté, en konsumentrådgivningsgrupp och från en extern rådgivningsgrupp. Årliga möten och fortsatt nätverksfinansieringsansökningar kommer att genomföras för att stödja ett hållbart nationellt forskningssamarbete av hög kvalitet och prioritering för det svenska hälsovårdssystemet.

SweMSK onlinekonferens 2021

Forskare

Organisation