Bättre omhändertagande av muskuloskeletala besvär

Muskuloskeletala besvär är vanligt förekommande och de leder till patientlidande samt ett högt antal vårdkontakter.

Illustration på en människokropp.

Vi är en forskargrupp med bred klinisk erfarenhet, tvärvetenskapligt och multiprofessionellt nätverk som driver regionala, nationella och internationella projekt.

Vår nuvarande forskning finansieras av Vetenskapsrådets (VR) nationella projektbidrag och regionala, kliniska forskningsbidrag inom medicin (ALF) samt Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS).

Syftet med vår forskning är att utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserad vård vid muskuloskeletala besvär. Målet är att kvalitetssäkra vården för att förbättra patientens funktion, aktivitet, egenvårdsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.

Följande projekt ingår i forskningsprogrammet:

  • Utveckling, utvärdering och implementering av evidensbaserat vårdprogram för muskuloskeletala tillstånd.
  • Effekt av fysioterapeutiska interventioner vid degenerativa muskuloskeletala tillstånd inklusive prehabilitering och rehabilitering för patienter som genomgår kirurgiska ingrepp.
  • Etiologi och prevention av ryggdeformiteter.

Inriktningen för vår forskning är att minska muskuloskeletal problematik, vilka rankas som högst i den globala sjukdomsbördan. Detta genom att utveckla och implementera hållbar högkvalitativ hälso- och sjukvård, vilket leder till minskat lidande och en ökad förmåga till egenvård hos patienten.

Forskningsprojekt

Forskare

Finansiärer

Finansiärer

Relaterad forskning

Allan Abbots publikationer

2024

Elias Diarbakerli, Olof Thoreson, Martin Björklund, Leif E. Dahlberg, Martin Englund, Paul Gerdhem, Joanna Kvist, Maziar Mohaddes, Anneli Peolsson, Ola Rolfson, Birgitta Öberg, Allan Abbott (2024) Swedish musculoskeletal researchers view on a collaborative network and future research priorities in Swedish healthcare Musculoskeletal Care, Vol. 22 Vidare till DOI
Anastasios Charalampidis, Elias Diarbakerli, Marlene Dufvenberg, Kourosh Jalalpour, Acke Ohlin, Anna Aspberg Ahl, Hans Möller, Allan Abbott, Paul Gerdhem (2024) Nighttime Bracing or Exercise in Moderate-Grade Adolescent Idiopathic Scoliosis JAMA Network Open, Vol. 7, Artikel e2352492 Vidare till DOI
Paul Enthoven, Linnea Menning, Birgitta Öberg, Karin Schröder, Maria Fors, Yvonne Lindbäck, Allan Abbott (2024) Physiotherapists' experiences of implementation of the BetterBack model of care for low back pain in primary care - a focus group interview study Physiotherapy Theory and Practice Vidare till DOI

Organisation