Bättre omhändertagande av muskuloskeletala besvär

Muskler och skelett.

Muskuloskeletala besvär är vanligt förekommande och de leder till patientlidande samt ett högt antal vårdkontakter.

Vi är en forskargrupp med bred klinisk erfarenhet, tvärvetenskapligt och multiprofessionellt nätverk som driver regionala, nationella och internationella projekt.

Vår forskning finansieras av Vetenskapsrådets (VR) nationella projektbidrag och region/landsting kliniska forskningsbidrag inom medicin (ALF) samt Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS).

Syftet med vår forskning är att utvärdera och implementera evidensbaserad vård vid muskuloskeletala besvär. Målet är att kvalitetssäkra vården för att förbättra patientens funktion, aktivitet, egenvårdsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.

Följande projekt ingår i forskningsprogrammet:

  • Utveckling, utvärdering och implementering av evidensbaserat vårdprogram för muskuloskeletala tillstånd.
  • Effekt av fysioterapeutiska interventioner vid degenerativa muskuloskeletala tillstånd inklusive prehabilitering och rehabilitering för patienter som genomgår kirurgiska ingrepp.
  • Etiologi och prevention av ryggdeformiteter.

Inriktningen för vår forskning är att minska muskuloskeletal problematik, vilka rankas som högst i den globala sjukdomsbördan. Detta genom att utveckla och implementera hållbar högkvalitativ hälso- och sjukvård, vilket leder till minskat lidande och en ökad förmåga till egenvård hos patienten.

Forskare
Visa/dölj innehåll

Finansiärer
Visa/dölj innehåll

Finansiärer

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Allan Abbots publikationer

2020