allab56

Allan Abbott

Biträdande professor

Jag vill utveckla och leverera undervisning, forskning och forskningshandledning med hög kvalitet. Dessutom vill jag bidra till utveckling och implementering av evidensbaserad fysioterapi med målet att förbättra arbetsmetoder och patientnytta.

Presentation

Min verksamhet berör rörelseorgan-, neurologi- och andningscirkulation - ämnesområden med särskilt intresse inom rygg- och nackortopedi och kronisk smärta.

Mitt forskningsintressen inkluderar epidemiologi och mekanismer för skador och sjukdomar, klinisk diagnostik, utfallsprediktion och utvärdering av fysioterapeutiska interventioner.

Etiologi och prevention av ryggdeformiteter

Åldrande, ärftlighet, biomekaniska faktorer, neuroendokrin- och neuromuskulär funktionsnedsättningar har föreslagits som bidragande orsaker till ryggdeformiteter. Syftet med forskningsprogrammet är att förbättra kunskap om uppkomst mekanismer vilket kan leda till mer effektiva individ anpassad preventions- och behandlingsmetoder för ryggdeformiteter. (Läs mer nedan.)

Diagnostik och behandling av rygg- och nacksmärta

En noggrann anamnes och adekvat fysikalisk undersökning är av stor betydelse att identifiera uppkomst mekanismer och effektiva interventioner för rygg- och nacksmärta. Syftet med forskningsprogrammet är att förbättra diagnostiken av uppkomst mekanismer samt effektivitet av stratifierade preventions- och behandlingsmetoder för rygg- och nacksmärta.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Projekt

Relaterad forskning

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Om mig
Visa/dölj innehåll

Undervisning

 • Föreläsningar, färdighet, seminarier, PBL basgrupper och examinationer på grund- och avanceradnivåer
 • Diagnostik och behandling av rörelseorganens sjukdomar
 • Handledare – grund, avancerad och forskarutbildningsnivå

Samverkan

 • Adjunct Associate Professor - Bond University Physiotherapy Program, Australien
 • CONTRAIS – CONservative Treatment for Adolescent Idiopathic Scoliosis (Linköpings universitet och Karolinska Institutet)

Uppdrag

 • Registerhållare – Svenska Ryggregistret för rehabilitering
 • Styrgruppsmedlem – Svenska Ryggregistret för rehabilitering
 • Redaktionsmedlem – World Journal of Orthopedics

Bakgrund
Visa/dölj innehåll

Jag är Docent och leg. sjukgymnast med avancerad erfarenhet inom primär- och specialistvården i ortopedi, smärta och idrottsmedicin.

Examina

 • 2016 Docent i fysioterapi, Linköping Universitet, Sverige
 • 2014 Adjunkt Associate Professor i fysioterapi på Bond University, Australien
 • 2014 Graduate Certificate in Clinical Education, Bond University, Australien (30 HP)
 • 2010 Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap, PhD, Karolinska Institutet, Sverige (240HP)
  Avhandlings titel: Physiotherapeutic rehabilitation and lumbar fusion surgery
  Disputations datum: 2010-06-04
  Huvudhandledare: Professor Rune Hedlund
  Bihandledare: Associate Professor Raija Tyni-Lenné
 • 2001 Mastersexamen i Fysioterapi, Griffith Universitet, Australien (240HP)
 • 1999 Kandidatexamen i Tränings vetenskap, yrkestitel: Exercise Physiologist, Griffith Universitet, Australien (180HP)

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll