Fotografi av Allan Abbott

Allan Abbott

Professor

Jag vill utveckla och leverera undervisning, forskning och forskningshandledning med hög kvalitet. Dessutom vill jag bidra till utveckling och implementering av evidensbaserad fysioterapi med målet att förbättra arbetsmetoder och patientnytta.

Presentation

Min verksamhet berör rörelseorgan-, neurologi- och andningscirkulation - ämnesområden med särskilt intresse inom rygg- och nackortopedi och kronisk smärta.

Mitt forskningsintressen inkluderar epidemiologi och mekanismer för skador och sjukdomar, klinisk diagnostik, utfallsprediktion och utvärdering av fysioterapeutiska interventioner.

Om mig

Undervisning

 • Föreläsningar, färdighet, seminarier, PBL basgrupper och examinationer på grund- och avanceradnivåer
 • Diagnostik och behandling av rörelseorganens sjukdomar
 • Handledare – grund, avancerad och forskarutbildningsnivå

Samverkan

 • Klinisk tjänstgöring 20% på Ortopedmottagningen, Linköpings Universitetssjukhus, Region Östergötland

Förtroende uppdrag

 • Ordförande – Nationell arbetsgrupp för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Ländryggsbesvär hos vuxna
 • Ordförande -  Svenska nationella nätverket för muskuloskeletal klinisk forskning (SweMSK)
 • Ledamot – Nationell arbetsgrupp för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - Smärta, långvarig hos vuxna
 • Styrgruppsmedlem – Svenska Ryggregistret (SWESPINE) och Svenska Artrosregistret

Bakgrund

Jag är Professor och leg. sjukgymnast med avancerad erfarenhet inom primär- och specialistvården i ortopedi, smärta och idrottsmedicin.

Examina

 • 2016 Docent i fysioterapi, Linköping Universitet, Sverige
 • 2014 Adjunkt Associate Professor i fysioterapi på Bond University, Australien
 • 2014 Graduate Certificate in Clinical Education, Bond University, Australien (30 HP)
 • 2010 Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap, PhD, Karolinska Institutet, Sverige (240HP)
  Avhandlings titel: Physiotherapeutic rehabilitation and lumbar fusion surgery
  Disputations datum: 2010-06-04
  Huvudhandledare: Professor Rune Hedlund
  Bihandledare: Associate Professor Raija Tyni-Lenné
 • 2001 Mastersexamen i Fysioterapi, Griffith Universitet, Australien (240HP)
 • 1999 Kandidatexamen i Tränings vetenskap, yrkestitel: Exercise Physiologist, Griffith Universitet, Australien (180HP)

Senaste publikationer

2024

Elias Diarbakerli, Olof Thoreson, Martin Björklund, Leif E. Dahlberg, Martin Englund, Paul Gerdhem, Joanna Kvist, Maziar Mohaddes, Anneli Peolsson, Ola Rolfson, Birgitta Öberg, Allan Abbott (2024) Swedish musculoskeletal researchers view on a collaborative network and future research priorities in Swedish healthcare Musculoskeletal Care, Vol. 22 Vidare till DOI
Anastasios Charalampidis, Elias Diarbakerli, Marlene Dufvenberg, Kourosh Jalalpour, Acke Ohlin, Anna Aspberg Ahl, Hans Möller, Allan Abbott, Paul Gerdhem (2024) Nighttime Bracing or Exercise in Moderate-Grade Adolescent Idiopathic Scoliosis JAMA Network Open, Vol. 7, Artikel e2352492 Vidare till DOI
Paul Enthoven, Linnea Menning, Birgitta Öberg, Karin Schröder, Maria Fors, Yvonne Lindbäck, Allan Abbott (2024) Physiotherapists' experiences of implementation of the BetterBack model of care for low back pain in primary care - a focus group interview study Physiotherapy Theory and Practice Vidare till DOI

Forskningsprogram

Kollegor

Organisation