Fotografi av Sofi Sonesson

Sofi Sonesson

Biträdande professor, Avdelningschef, Enhetschef

Biträdande professor, docent i Fysioterapi och specialistfysioterapeut i idrottsmedicin samt chef för enheten för fysioterapi. Jag forskar och undervisar inom fysioterapi och idrottsmedicin.

Presentation

Forskning och undervisning i fysioterapi med särskilt intresse för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

I min forskning studerar jag förekomst av skador och sjukdomar inom idrott, riskfaktorer för hälsoproblem samt förebyggande åtgärder. Jag arbetar med att utveckla träningsprogram för att förebygga skador, utvärdera interventioner och undersöka hur skadeförebyggande program kan införas i idrottsrörelsen.

Jag forskar också om rehabilitering och återhämtning efter knäskador. Jag studerar rörelsemönster och muskelfunktion, effekter av rehabilitering, återhämtning efter skada och återgång till motions- och idrottsaktivitet.

Jag undervisar på grundläggande och avancerad nivå på Fysioterapeutprogrammet och på fristående kurser. Jag undervisar primärt inom områdena fysisk träning, idrottsmedicin och rörelse- och stödjeorganens sjukdomar och skador.

Om mig

CV

 • Biträdande professor i Fysioterapi, LiU 2022
 • Docent i Fysioterapi, LiU 2021
 • Specialistkompetens i Fysioterapi med inriktning mot Idrottsmedicin, 2014
 • Medicine doktorsexamen, LiU 2008
 • Sjukgymnastexamen, LiU 2000
 • Doktorandhandledning pågående: Timmy Gustafsson (LiU, huvudhandledare), Ida Åkerlund och Kalle Torvaldsson (LiU, biträdande handledare); avslutad: Hanna Tigerstrand Grevnerts (disputation 2019 LiU, biträdande handledare).

Undervisning

 • Diagnostik och behandling av rörelseorganens sjukdomar
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Idrottsmedicin
 • Laborationer på rörelsevetenskapliga laboratoriet
 • Handledare och tentator för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå.

Uppdrag

 • Enhetschef Enheten för fysioterapi
 • Avdelningschef Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV).

Publikationer

Avhandling

Omslag för publikation ''
Håkan Gauffin, Sofi Tagesson (Sonesson), Andreas Meunier, Henrik Magnusson, Joanna Kvist (2017)

American Journal of Sports Medicine , Vol.45 , s.2077-2084 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Sofi Tagesson (Sonesson), Joanna Kvist, Clare Ardern, Annika Österberg, Karin Grävare Silbernagel (2017)

Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy , Vol.25 , s.1375-1384 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2024

Daphne Wezenberg, Hanna Lindblom, Sofi Sonesson, Martin Hägglund (2024) Prevalence and intensity of pain in male and female amateur football players: A prospective cohort study Journal of Science and Medicine in Sport, Vol. 27, s. 222-227 Vidare till DOI

2023

Stephanie R. Filbay, Hanna Tigerstrand Grevnerts, Sofi Sonesson, Henrik Hedevik, Joanna Kvist (2023) The Swedish version of the Anterior Cruciate Ligament Quality Of Life measure (ACL-QOL): translation and measurement properties Quality of Life Research, Vol. 32, s. 593-604 Vidare till DOI
Sofi Sonesson, Örjan Dahlström, Nirmala Perera, Martin Hägglund (2023) Risk factors for injury and illness in youth floorball players- A prospective cohort study Physical Therapy in Sport, Vol. 59, s. 92-102 Vidare till DOI
Ida Åkerlund, Sofi Sonesson, Hanna Lindblom, Markus Waldén, Martin Hägglund (2023) Perceptions, facilitators, and barriers regarding use of the injury prevention exercise programme Knee Control among players and coaches in youth floorball: a cross-sectional survey study BMC SPORTS SCIENCE MEDICINE AND REHABILITATION, Vol. 15, Artikel 56 Vidare till DOI
Hanna Lindblom, Sofi Sonesson, Josefin Forslind, Markus Waldén, Martin Hägglund (2023) Implementation of the injury prevention exercise programme Knee Control plus : a cross-sectional study after dissemination efforts within a football district Injury Prevention, Vol. 29, s. 399-406 Vidare till DOI

Rörlig media

Föredrag från konferens vid LiU - Sofi Sonesson

I mitten av februari 2022 höll Enheten för fysioterapi vid LiU en konferens med temat "Hur kan fysioterapi göra skillnad?". Här är föredraget Sofi Sonesson höll under konferensen.

Relaterad forskning

Organisation