Presentation

Forskning och undervisning i fysioterapi med särskilt intresse för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

I min forskning studerar jag förekomst av skador och sjukdomar inom idrott, riskfaktorer för hälsoproblem samt förebyggande åtgärder. Jag arbetar med att utveckla träningsprogram för att förebygga skador, utvärdera interventioner och undersöka hur skadeförebyggande program kan införas i idrottsrörelsen.

Jag forskar också om rehabilitering efter knäskador, med speciellt fokus på främre korsbandsskador. Jag studerar rörelsemönster och muskelfunktion, effekter av rehabilitering, återhämtning efter skada och återgång till motions- och idrottsaktivitet.

Jag undervisar på grundläggande och avancerad nivå på Fysioterapeutprogrammet och på fristående kurser. Jag undervisar primärt inom områdena fysisk träning, idrottsmedicin och rörelse- och stödjeorganens sjukdomar och skador.


Om mig

CV

 • Biträdande professor i Fysioterapi, LiU 2022
 • Docent i Fysioterapi, LiU 2021
 • Specialistkompetens i Fysioterapi med inriktning mot Idrottsmedicin, 2014
 • Medicine doktorsexamen, LiU 2008
 • Sjukgymnastexamen, LiU 2000
 • Doktorandhandledning (biträdande handledare), pågående: Ida Åkerlund, Kalle Torvaldsson; avslutad: Hanna Tigerstrand Grevnerts (disputation 2019).

Undervisning

 • Diagnostik och behandling av rörelseorganens sjukdomar
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Idrottsmedicin
 • Laborationer på rörelsevetenskapliga laboratoriet
 • Handledare och tentator för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå.

Uppdrag

Publikationer

Avhandling

Senaste publikationer

2023

Rörlig media

Föredrag från konferens vid LiU - Sofi Sonesson

I mitten av februari 2022 höll Enheten för fysioterapi vid LiU en konferens med temat "Hur kan fysioterapi göra skillnad?". Här är föredraget Sofi Sonesson höll under konferensen.

Relaterad forskning

Organisation