Stöd i mobilen för de som vill ändra sina levnadsvanor - Coach

Bild på någon som är ute och springer i grönskan. Det är bara benen som syns.
Coach. Emma Busk Winquist

Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram ett nytt stöd för de som vill förändra sina levnadsvanor. Stödet, som heter Coach, är anonymt, gratis, och ges direkt genom användarens mobiltelefon. Just nu pågår en nationell studie med målet att utvärdera effekten av olika versioner av Coach.

Personer som deltar i studien kommer slumpvis tilldelas en version av Coach. Stödet består i grunden av ett sms som skickas till deltagare vid olika tidpunkter över en 4-månaders period. I sms:et finns det en länk till ett personligt stöd. Stödet ser olika ut beroende på vilken version av Coach man har fått, men innehållet fokuserar på återkoppling och reflektion på nuvarande levnadsvanor, tips och verktyg för att bygga strategier för förändring, stöd för att bygga mentala och fysiska resurser för förändring, samt rekommendationer till andra tillgängliga stöd och information om vad goda levnadsvanor innebär.

Forskargrupp

Organisation