Levnadsvanor och hälsa

Jag är universitetslektor och docent i näringsfysiologi. Min forskning undersöker hur levnadsvanor och faktorer såsom kostvanor, fysisk aktivitet, kondition samt kroppsvikt och kroppssammansättning påverkar vår hälsa genom livet. Jag studerar även hur vi kan främja levnadsvanor på olika sätt, till exempel om digitala interventioner kan vara ett effektivt sätt att förbättra levnadsvanor i olika grupper och åldrar.

Min undervisning handlar om nutrition och vetenskapligt förhållningsätt vid olika utbildningsprogram vid den medicinska fakulteten. Jag uppskattar att få knyta ihop mitt intresse för nutrition, vetenskap och undervisning.

Pontus Henriksson - Google Scholar (klicka här för länk)

Twitter: @P_Henriksson_

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

 • 2006 Dietistexamen, Umeå universitet
 • 2010 Masterexamen, Umeå universitet
 • 2015 Doktorsexamen, Linköpings universitet
 • 2020 Docent i näringsfysiologi, Linköpings universitet

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvarig för forskarutbildningskursen SCAIR (Scientific Communication And Information Retrieval)
 • Ledamot i temagruppen vetenskapligt förhållningssätt (VF) på läkarprogrammet
 • Ansvarig för undervisningen i vetenskapligt förhållningssätt (VF) på termin 5 på läkarprogrammet
 • Undervisning i nutrition på läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet och programmet i ”experimental and industrial biomedicine”
 • Basgrupphandledare på olika terminer på läkarprogrammet
 • Handledare av examensarbeten (30 hp) på läkarprogrammet

Publikationer Visa/dölj innehåll

Pontus Henriksson, Hanna Henriksson, Per Tynelius, Daniel Berglind, Marie Löf, I-Min Lee, Eric J. Shiroma, Francisco B. Ortega (2019)

Annals of Internal Medicine , Vol.170 , s.230-+ Vidare till DOI

Pontus Henriksson, Johanna Sandborg, Emmie Söderström, Marja H. Leppanen, Victoria Snekkenes, Marie Blomberg, Francisco B. Ortega, Marie Löf (2021)

Nutrition & Diabetes , Vol.11 Vidare till DOI

Pontus Henriksson, Eric J. Shiroma, Hanna Henriksson, Per Tynelius, Daniel Berglind, Marie Löf, I-Min Lee, Francisco B. Ortega (2021)

British Journal of Sports Medicine , Vol.55 , s.128-129 Vidare till DOI

2022

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt som huvudansvarig forskare

 • PRIMI projektet: främjande av reproduktiv hälsa och hälsosam livsstil efter graviditet hos utlandsfödda kvinnor
 • Prevalens och determinanter av ideal kardiovaskulär hälsa hos svenska medelålders personer i SCAPIS studien
 • Kroppsvikt, viktuppgång och sjukupplevd hälsa före, under och efter graviditet: associationer med migration och socioekonomisk status

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll