Fotografi av Pontus Henriksson

Pontus Henriksson

Biträdande professor

Min forskning handlar om hur levnadsvanor påverkar vår hälsa och hur vi kan främja goda levnadsvanor under hela livet.

Levnadsvanor och hälsa

Jag är universitetslektor och docent i näringsfysiologi. Min forskning undersöker hur levnadsvanor och faktorer såsom kostvanor, fysisk aktivitet, kondition samt kroppsvikt och kroppssammansättning påverkar vår hälsa genom livet. Jag studerar även hur vi kan främja levnadsvanor på olika sätt, till exempel om digitala interventioner kan vara ett effektivt sätt att förbättra levnadsvanor i olika grupper och åldrar.

Min undervisning handlar om nutrition och vetenskapligt förhållningsätt vid olika utbildningsprogram vid den medicinska fakulteten. Jag uppskattar att få knyta ihop mitt intresse för nutrition, vetenskap och undervisning.

Pontus Henriksson - Google Scholar (klicka här för länk)

Twitter: @P_Henriksson_

Om mig

CV

 • 2006 Dietistexamen, Umeå universitet
 • 2010 Masterexamen, Umeå universitet
 • 2015 Doktorsexamen, Linköpings universitet
 • 2020 Docent i näringsfysiologi, Linköpings universitet

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvarig för forskarutbildningskursen SCAIR (Scientific Communication And Information Retrieval)
 • Ledamot i temagruppen vetenskapligt förhållningssätt (VF) på läkarprogrammet
 • Ansvarig för undervisningen i vetenskapligt förhållningssätt (VF) på termin 5 på läkarprogrammet
 • Undervisning i nutrition på läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet och programmet i ”experimental and industrial biomedicine”
 • Basgruppshandledare på olika terminer på läkarprogrammet
 • Handledare av examensarbeten (30 hp) på läkarprogrammet

Publikationer

Omslag för publikation ''
Pontus Henriksson, Hanna Henriksson, Per Tynelius, Daniel Berglind, Marie Löf, I-Min Lee, Eric J. Shiroma, Francisco B. Ortega (2019)

Annals of Internal Medicine , Vol.170 , s.230-+ Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Pontus Henriksson, Johanna Sandborg, Emmie Söderström, Marja H. Leppanen, Victoria Snekkenes, Marie Blomberg, Francisco B. Ortega, Marie Löf (2021)

Nutrition & Diabetes , Vol.11 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Pontus Henriksson, Eric J. Shiroma, Hanna Henriksson, Per Tynelius, Daniel Berglind, Marie Löf, I-Min Lee, Francisco B. Ortega (2021)

British Journal of Sports Medicine , Vol.55 , s.128-129 Vidare till DOI

2024

Ángel Herraiz-Adillo, Viktor H. Ahlqvist, Sara Higueras-Fresnillo, Kristofer Hedman, Emil Hagstrom, Melony Fortuin- de Smidt, Bledar Daka, Cecilia Lenander, Daniel Berglind, Carl Johan Östgren, Karin Rådholm, Francisco B. Ortega, Pontus Henriksson (2024) Physical fitness in male adolescents and atherosclerosis in middle age: a population-based cohort study British Journal of Sports Medicine Vidare till DOI
Ángel Herraiz-Adillo, Sara Higueras-Fresnillo, Viktor H. Ahlqvist, Daniel Berglind, Maria B. Syrjälä, Bledar Daka, Cecilia Lenander, Johan Sundström, Francisco B. Ortega, Carl Johan Östgren, Karin Rådholm, Pontus Henriksson (2024) Life's Essential 8 and Life's Simple 7 in Relation to Coronary Atherosclerosis: Results From the Population-Based SCAPIS Project Mayo Clinic proceedings, Vol. 99, s. 69-80 Vidare till DOI
Ángel Herraiz-Adillo, Viktor H. Ahlqvist, Bledar Daka, Josefin Wångdahl, Patrik Wennberg, Jakob Carlsson, Sara Higueras-Fresnillo, Cecilia Lenander, Carl Johan Östgren, Daniel Berglind, Karin Rådholm, Pontus Henriksson (2024) Life's Essential 8 in relation to self-rated health and health-related quality of life in a large population-based sample: the SCAPIS project Quality of Life Research Vidare till DOI

2023

Marta Flor-Alemany, Pedro Acosta-Manzano, Jairo H. Migueles, Pontus Henriksson, Marie Loef, Virginia A. Aparicio (2023) Impact of Exercise Intervention Combined with Optimal Mediterranean Diet Adherence during Pregnancy on Postpartum Body Composition: A Quasi-Experimental Study-The GESTAFIT Project Nutrients, Vol. 15, Artikel 4413 Vidare till DOI
Marcel Ballin, Martin Neovius, Francisco B. Ortega, Pontus Henriksson, Anna Nordstroem, Daniel Berglind, Peter Nordstroem, Viktor H. Ahlqvist (2023) Genetic and Environmental Factors and Cardiovascular Disease Risk in Adolescents JAMA Network Open, Vol. 6, Artikel e2343947 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprojekt som huvudansvarig forskare

 • PRIMI projektet: främjande av reproduktiv hälsa och hälsosam livsstil efter graviditet hos utlandsfödda kvinnor
 • Prevalens och determinanter av ideal kardiovaskulär hälsa hos svenska medelålders personer i SCAPIS studien
 • Kroppsvikt, viktuppgång och sjukupplevd hälsa före, under och efter graviditet: associationer med migration och socioekonomisk status

Nyheter

Manlig forskare föreläser.

"Då reser man sig från stolen och ropar rakt ut"

På ett år har Pontus Henriksson byggt upp en egen forskningsgrupp med fem personer. Gruppen kommer att granska data från 15 000 personer över en 40-årsperiod i ett av projekten.

Kvinnlig forskare föreläser.

”Bra att visa att vi är vanliga människor”

Forskarna vill gärna berätta om sitt arbete. Och de blev imponerade av responsen. Cirka 3 400 gymnasieelever kom till Populärvetenskapliga veckan 2022. Dagarna var fullspäckade av föreläsningar där LiU-forskarna mötte eleverna.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

en grov pensel stryks över handryggen

64 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa

Fjorton forskare vid LiU får tillsammans drygt 64 miljoner kronor i forskningsanslag. Det står klart när Vetenskapsrådet nu har fattat beslut om fördelningen av 1,1 miljard kronor i forskningsmedel till forskare inom medicin och hälsa.

Kvinna håller mobiltelefon med appen Healthy moms.

App hjälper gravida till en hälsosam livsstil

Forskare har utvecklat och utvärderat en app som stöttar kvinnor till en hälsosam viktuppgång under graviditeten. Appen bidrog till förbättrade matvanor och hade en positiv effekt på viktuppgången i den grupp gravida som hade övervikt eller fetma.

Joggare med dålig kondition hamnar efter de andra.

Dålig kondition och fetma som ung kopplat till kronisk sjukdom

Personer som i övre tonåren har dålig kondition eller fetma löper ökad risk att som vuxna ha kroniskt nedsatt arbetsförmåga på grund av hjärt-kärlsjukdom, enligt en studie. Men även en mindre förbättring av konditionen är kopplat till lägre risk.

Organisation