Levnadsvanor och hälsa

Jag är universitetslektor och docent i näringsfysiologi. Min forskning undersöker hur levnadsvanor och faktorer såsom kostvanor, fysisk aktivitet, kondition samt kroppsvikt och kroppssammansättning påverkar vår hälsa genom livet. Jag studerar även hur vi kan främja levnadsvanor på olika sätt, till exempel om digitala interventioner kan vara ett effektivt sätt att förbättra levnadsvanor i olika grupper och åldrar.

Min undervisning handlar om nutrition och vetenskapligt förhållningsätt vid olika utbildningsprogram vid den medicinska fakulteten. Jag uppskattar att få knyta ihop mitt intresse för nutrition, vetenskap och undervisning.

Pontus Henriksson - Google Scholar (klicka här för länk)

Twitter: @P_Henriksson_

Om mig

CV

 • 2006 Dietistexamen, Umeå universitet
 • 2010 Masterexamen, Umeå universitet
 • 2015 Doktorsexamen, Linköpings universitet
 • 2020 Docent i näringsfysiologi, Linköpings universitet

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvarig för forskarutbildningskursen SCAIR (Scientific Communication And Information Retrieval)
 • Ledamot i temagruppen vetenskapligt förhållningssätt (VF) på läkarprogrammet
 • Ansvarig för undervisningen i vetenskapligt förhållningssätt (VF) på termin 5 på läkarprogrammet
 • Undervisning i nutrition på läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet och programmet i ”experimental and industrial biomedicine”
 • Basgruppshandledare på olika terminer på läkarprogrammet
 • Handledare av examensarbeten (30 hp) på läkarprogrammet

Publikationer

2023

Jairo H. Migueles, Cristina Cadenas-Sanchez, David R. Lubans, Pontus Henriksson, Lucia V. Torres-Lopez, Maria Rodriguez-Ayllon, Abel Plaza-Florido, Jose J. Gil-Cosano, Hanna Henriksson, Maria Victoria Escolano-Margarit, Jose Gomez-Vida, Jose Maldonado, Marie Loef, Jonatan R. Ruiz, Idoia Labayen, Francisco B. Ortega (2023) Effects of an Exercise Program on Cardiometabolic and Mental Health in Children With Overweight or Obesity A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial JAMA Network Open, Vol. 6, Artikel e2324839 Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprojekt som huvudansvarig forskare

 • PRIMI projektet: främjande av reproduktiv hälsa och hälsosam livsstil efter graviditet hos utlandsfödda kvinnor
 • Prevalens och determinanter av ideal kardiovaskulär hälsa hos svenska medelålders personer i SCAPIS studien
 • Kroppsvikt, viktuppgång och sjukupplevd hälsa före, under och efter graviditet: associationer med migration och socioekonomisk status

Nyheter

Organisation