14 oktober 2022

Sju forskningsprojekt vid Linköpings universitet tilldelas totalt nära 30 miljoner kronor av forskningsrådet Forte. Projekten, som ska pågå fram till 2026, handlar bland annat om hälsan hos barn på flykt, chefers ledarskap vid hybridarbete och arbetet mot sexuella trakasserier inom polisen.

ung man sitter hopkrupen med armarna över huvudet Ett forskningsprojekt för en ny modell för arbete i primärvården med ungdomars psykiska besvär är ett av de sju LiU-projekten som får medel av forskningsrådet Forte.  Iamstocker

Forskningsrådet Forte delar ut totalt 315 miljoner kronor till 24 lärosäten och organisationer i Sverige för ny forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.
Inom utlysningen ”Barn och ungas hälsa 2022” tilldelas två projekt vid Linköpings universitet drygt 10 miljoner kronor. Per Nilsen får drygt 5,3 miljoner kronor för sitt projekt att ”Möta ungdomars behov – implementering av en ny modell för arbete med psykiska besvär i primärvården”. Laura Korhonen får nära 5,2 miljoner kronor för sitt projekt ”Krisens barn och unga – psykisk hälsa, resiliens och deras determinanter hos barn och unga på flykt”.

I den öppna utlysningen av projektbidrag får fem olika forskningsprojekt vid LiU totalt nära 20 miljoner kronor för att bedriva sin forskning fram till 2026.
Maria Gustavsson får drygt 4,9 miljoner kronor för sitt projekt ”Kompetens som är viktig för arbetare i Industri 5.0 – ett ekosystem för kompetensomställning”.
Malin Wieslander får nära 4,8 miljoner kronor för att undersöka utmaningar och motstånd i arbetet mot sexuella trakasserier inom polisen. Projektet går under namnet ”Våga tafsa”. Andrea Johansson Capusan får drygt 4,3 miljoner kronor för sitt projekt ”Implementering av ny behandling för opioidberoende – en kombinerad klinisk-, registerbaserad och kvalitativ studie av depotinjektioner buprenorfin”.
Andreas Wallo får drygt 3,8 miljoner kronor för att undersöka ”Chefers ledarskap i det nya ’normala’ – främjande av medarbetares välbefinnande och arbetsprestationer vid hybridarbete”. Slutligen får Marcus Bendtsen nära 1,4 miljoner kronor för sitt projekt om en individanpassad digital alkoholintervention riktad mot riskdrickare som söker online efter hjälp att minska sin konsumtion.

Forskarna som tilldelats medel 

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.