Digitaliseringen i den smarta staden

Malin Granath studerar digitalisering i de smarta staden

Digitalisering av städer framhålls ofta som en viktig förutsättning för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför vad gäller ökad urbanisering, klimatförändringar och globalisering.

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bland annat digitalisera och tillgängliggöra tjänster till medborgare, företag och myndigheter som en del av stadens system. Digitalisering av städer framhålls ofta som en viktig förutsättning för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför vad gäller ökad urbanisering, klimatförändringar och globalisering. I vår forskning intresserar vi oss för hur digitalisering i stadsutveckling diskuteras av beslutsfattare – i form av olika policydokument, beslut och uttalanden – på såväl internationell som nationell, regional och lokal nivå. Digitalisering kan ses som allt ifrån lösningen på olika typer av problem till att vara en del av processen. Digitalisering kan även vara ett bortglömt eller oproblematiserat tema i policydokument. Vår forskning är även inriktad mot hur digitalisering kommer till uttryck i praktiken, i olika typer av stadsutvecklingsprojekt, samt vilka gap man kan finna mellan policy- och praktiknivåer.
 
Liksom för alla tekniska landvinningar är det viktigt att se till att utnyttja dessa på ett behovsgrundat och meningsfullt sätt. Att något är tekniskt möjligt innebär sällan att det med automatik alltid är önskvärt. Alltför ofta hamnar vi i situationen att en ”teknisk lösning söker sitt problem”, det vill säga att teknikutveckling drivs utan tillräcklig förståelse för behov och problemuppfattningar. Det är inte minst tydligt när det handlar om digitalisering i den smarta staden. Ambitionen med vår forskning är att med ett kritiskt och utvärderande perspektiv studera stadsutveckling för att kunna bidra med kunskap från informatikfältet och därmed möjliggöra att potentialen i digitala tjänster och lösningar kan realiseras i den smarta staden.

Nyheter

Kontakta oss

Forskning inom telekommunikation för smarta städer 

Organisation