Ekonomiskt bärkraftiga stadsterminaler som möjliggörare för effektivare stadsdistribution

Stadsterminaler har visat sig möjliggöra ökad samordning mellan olika logistikaktörer vilket möjliggör ökade fyllnadsgrader, effektivare transportutnyttjande, minskat energibehov och byte till transportmedel bättre anpassade för distribution i stadsmiljö.

Med andra ord, en ökad användning av gemensamma stadsterminaler kan ge stora miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. En nackdel med stadsterminaler är dock att de är kostsamma att driva och att flera terminaler till följd av detta tagits ur bruk efter en kortare prövoperiod. Forskningsprojektet ”Ekonomiskt bärkraftiga stadsterminaler som möjliggörare för effektivare stadsdistribution” syftar till att stödja en utvecklad användning av stadsterminaler genom att fokusera på hur lönsamheten kan stärkas genom olika tjänsteerbjudanden. Ett stort fokus ligger på att identifiera aktörer som på olika sätt kan uppleva fördelar med dessa terminaler samt att kartlägga hur dessa fördelar kan ge sig uttryck.

Finansiär: Energimyndigheten

Projekttid: 2017-2020

Medverkande parter och organisationer:
Eskilstuna kommun

Medverkande forskare
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Maria Björklund, Henrik Johansson (2018)

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management , Vol.48 , s.745-764 Vidare till DOI

Maria Björklund, Mats Abrahamsson, Henrik Johansson (2017)

Research in Transportation Economics , Vol.64 , s.36-47 Vidare till DOI

Henrik Johansson, Maria Björklund (2017)

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management , Vol.47 , s.646-662 Vidare till DOI

Närliggande forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll