Forskarskola i medicinsk pedagogik

Två sjuksköterskestudenter övar i Clinicum.
Emma Busk Winquist

Vi vill bidra till att säkra kompetensförsörjningen av lärare med utbildning på forskarnivå som kan undervisa på hälso- och sjukvårdsutbildningar. Forskarskolan startade i december 2022 och finansieras via Vetenskapsrådet.

Genom en tvärvetenskaplig ansats vill forskarskolan möjliggöra ämnesforskning såväl som pedagogisk forskning. Det pedagogiska forskningen syftar till att öka kunskapen om hur undervisning i den nya ämneskunskapen bäst kan stödja studenters lärande i våra utbildningar. 

Forskarskolan är också interprofessionell då lärare/personal från olika hälso- och sjukvårdsutbildningar kommer att delta. Detta möjliggör utbyte och samverkan både i ämnesforskning samt pedagogisk forskning.

Forskarskolan erbjuder specialanpassade forskarutbildningskurser utöver respektive lärosätes obligatoriska kurser.

Forskarskolan erbjuder internationalisering genom mentorer eller handledare utanför Sverige.

Tänkbara forskningsområden:

  • Studenters förståelse av centrala begrepp i ämnet
  • Studenters möte med patienter i klinisk praktik
  • Design av kurser och utbildningsmoment och vilken effekt det har på studenters professionella och interprofessionella lärande
  • Organisation, design och ledarskap i hälso- och sjukvårdsutbildningar

Målgrupp:

Forskarskolan i medicinsk pedagogik riktar sig till undervisande personal inom hälso- och sjukvårdsutbildningar som leder till yrkeslegitimation. 

Forskarskolan kommer att anta 6-10 doktorander på hel- eller deltid. Antagna doktorander förväntas undervisa 20% vid någon hälso- och sjukvårdsutbildning parallellt med sin forskarutbildning.

Utlysningar kommer att ske via respektive lärosätes hemsidor.

Start för doktorander beräknas ske under höstterminen 2023.

Seminarier

En seminarieserie för forskarskolan startar i september och kommer att löpa var annan onsdag kl 9.00-10.00 på Zoom.

2023

  • 27 september 09.00-11.00
  • 11 oktober 09.00-10.00
  • 25 oktober 09.00-10.00

8-9 november planeras ett internat för forskarskolans doktorander samt huvudhandledare.

  • 22 november 09.00-10.00
  • 6 december 09.00-10.00
  • 20 december 09.00-10.00

Kontakt