Logistikbranschens hållbarhetsutmaningar

Logistikbranschen har en central roll i omställningen till hållbara logistiksystem och branschen har därför en central roll i vår forskning inom klimatsmarta transporter.

Logistikföretagen organiserar och genomför de transporter som försörjningskedjorna behöver, och i det gränssnittet utmanas logistikföretagen att leverera hållbara tjänster. En hållbar logistiktjänst ska vara både kostnads- och miljöeffektiv, och samtidigt uppfylla kundens behov. Detta ställer krav på effektiv logistik- och transportplanering samt att tillhandahålla klimat- och miljöeffektiv teknik. I det arbetet har företag ofta olika roller. Begränsningar i form av ekonomiska aspekter, lagkrav och tillgång till personal sätter ramar för de tjänster som kan erbjudas. Att bygga längre samarbeten med kunder kan vara en väg mot stabilare förutsättningar och ökad hållbarhet, och utveckling av den interna verksamheten är också en viktig del i att möta hållbarhetsutmaningar från kunder och från samhället i stort. Detta är några exempel på vad vi studerar i vår forskning.

Logistikbranschens hållbarhetsutmaningar är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter. 

Forskningsprojekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation