Hållbara försörjningskedjor

Många gånger uppstår inte den största miljö- eller samhällspåverkan hos det egna företaget, utan i stället i tidigare leverantörsled eller hos kunder.

Då försörjningskedjorna blir allt längre och nätverken allt mer komplexa, så uppstår nya utmaningar kring hur det logistiska hållbarhetsarbetet ska bedrivas. Inom området studerar vi dels den traditionella produktförsörjningskedjan, och dels transportförsörjningskedjan, samt interaktionen mellan dessa olika aktörer. Bland annat strävar vi efter att öka förståelsen för framgångsrika samarbetsformer och innovativa verktyg och metoder för att säkerställa en ökad hållbarhet i försörjningskedjorna.

Hållbara försörjningskedjor är ett av åtta forskningsområden inom klimatsmarta transporter.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Läs mer om klimatsmarta transporter

Läs mer om logistik- och transportforskning vid LiU

Organisation