Miljö- och hållbarhetsforskning får 33 miljoner

Sex forskningsprojekt vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten handlar bland annat om framtidens matproduktion, cirkulär ekonomi och hållbara fotbollsplaner.

Planta i jord med händer runt. Forskning om miljö- och hållbarhet vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor. iStock

Familjen Kamprads stiftelse stödjer miljö- och hållbarhetsforskning med 150 miljoner kronor fördelat på tolv universitet, högskolor och forskningsinstitut. Totalt sett får 28 forskningsprojekt medel för att bidra med ny kunskap som leder till en mer hållbar framtid.

Sex av projekten återfinns vid Linköpings universitet:

 • Att smälta polariseringen – megaspel för nya narrativ om en hållbar framtid
  Björn Johansson, professor vid Institutionen för datavetenskap (IDA) – 10 000 000 kronor. I samverkan med Naturskyddsföreningen, Plockhugget, Lokal utveckling Sverige, Coompanion, Agtech2030, Hultabygdens kretslopps­förening, kooperativet Macken samt Bygde­gårdarnas riksförbund
 • Enhancing the competence in entrepreneurial ecosystems in rural regions to support circular ventures (ENHANCE)
  Wisdom Kanda, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) – 4 400 000 kronor. I samverkan med Blekinge Business Incubator, Dalarna Science Park och Startup Norge
 • Exploring future markets for sustainable fertilizers to support safe and profitable food production in Sweden
  Roozbeh Feiz, universitetslektor vid IEI – 5 000 000 kronor. I samverkan med Orkla Foods Sverige AB, Arla Foods AB, Hus­hållnings­sällskapet och Avfall Sverige
 • Hållbara fotbollsplaner 2050
  Emma Lindkvist, postdoktor vid IEI – 4 000 000 kronor. I samverkan med Svenska fotbollsförbundet, Tekniska verken i Linköping AB
 • Local synergies for sustainable and diversified CO₂ utilization
  Marcus Gustafsson, universitetslektor vid IEI – 5 000 000 kronor. I samverkan med Tekniska verken i Linköping, Gasum, Scandinavian Biogas, ST1 Biogas, Wärtsilä Biogas Solutions, Linde Gas, Perstorp, LRF Trädgård, WA3RM
 • STIGMA: overcoming behavioral barriers towards consumer product remanufacturing
  Jelena Kurilova-Palisaitiene, Biträdande universitetslektor vid IEI – 5 000 000 kronor. I samverkan med Telia, Dustin och Heap

Läs mer på Familjen Kamprads stiftelses hemsida.

Kontakt

Senaste nytt från LiU