Omvårdnad med inriktning på hälsa och stöd till familjen

Syftet med min forskning är att förstå hur familjens situation ser ut i samband med hjärtsjukdom och intensivvård. Vilket stöd behöver de och hur kan de hantera sin situation?

Jag har under många arbetat som intensivvårdssjuksköterska med familjer där patienten behöver vårdas inom intensivvården på grund av sin hjärtsjukdom. Jag har sett ett behov av stöd när jag möter familjen. Jag har gått vidare som postdoktor och fortsatt studera familjen som en enhet men varje familjemedlem utgör en del. Jag har framförallt inriktat mig att möta familjen enskilt, som grupp men också interaktivt. Genom att utvärdera detta i randomiserade studier, fokusgrupper och enskilda intervjuer tillsammans med olika forskargrupper. Med fokus på börda, stress, relation, hälsorelaterad livskvalitet, hopp, egenvård, egenstyrka och hantering genom samtal både i fysisk miljö och interaktivt stöd. 
 

Om mig Visa/dölj innehåll

Uppdrag

 • Nationellt nätverk gällande familjeforskning och disputerade Sjuksköterskor inom Riksföreningen för intensivvård.
 • Regionalt nätverk inom intensivvård.
 • Cesar inom hjärtsjukvård
 • Samordnare för nätverket "Vårdforskning" vid Hjärt- och medicincentrum, Region Östergötland.
 • Medlem i PROM för Hjärtstopp och internationellt samarbete gällande forskning.
 • TASTE - internationellt nätverk för forskning gällande metaanalys av hjärtsviktsdata.
 • SATNU Scientific Committee

Utmärkelser

 • First Prize Nursing Investigator's Award (NIA) competition during the Heart Failure Congress 2009, Nice.
 • Best Nursing Speaker, Mölnlycke Travel Award

Forskningsledare

 • Hälsostödjande samtal efter intensivvård
 • Hälsorelaterade livskvalitet vid hjärtoperation - anhörigperspektivet
 • Den unika hälsofrämjande vårdmiljön i slutenvården

 

Om du är intresserad av forskningssammarbete, kontakta mig gärna!
Mina kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan.

Du hittar mig även på:

Publikationer Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval

Susanna Ågren, Sören Berg, Rolf Svedjeholm, Anna Strömberg (2015)

Intensive & Critical Care Nursing , Vol.31 , s.10-18 Vidare till DOI

Susanna Ågren, Anna Strömberg, Tiny Jaarsma, Marie Louise A. Luttik (2015)

Heart & Lung , Vol.44 , s.270-275 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2021

2020

Forskning Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning inom Omvårdnad

Relaterade forskningsområden

Organisation Visa/dölj innehåll