Presentation

Jag är biträdande professor och docent vid Omvårdnad, HMV. Min forskning är inriktad på familjestöd inom intensivvård och sköra hjärtopererade och kritiskt sjuka patienters hälsa och välbefinnande.

Jag har under många arbetat som intensivvårdssjuksköterska med familjer där patienten behöver vårdas inom intensivvården på grund av sin hjärtsjukdom. Jag har sett ett behov av stöd när jag möter familjen. Jag har gått vidare som postdoktor och fortsatt studera familjen som en enhet men varje familjemedlem utgör en del. Jag har framförallt inriktat mig att möta familjen enskilt, som grupp men också interaktivt. Genom att utvärdera detta i randomiserade studier, fokusgrupper och enskilda intervjuer tillsammans med olika forskargrupper. Med fokus på börda, stress, relation, hälsorelaterad livskvalitet, hopp, egenvård, egenstyrka och hantering genom samtal både i fysisk miljö och interaktivt stöd. 

Omvårdnad med inriktning på hälsa och stöd till familjen

Syftet med min forskning är att förstå hur familjens situation ser ut i samband med hjärtsjukdom och intensivvård. Vilket stöd behöver de och hur kan de hantera sin situation? Vilket stöd behöver kritiskt sjuka och sköra patienter och deras familjer?

 

Om du är intresserad av forskningssamarbete, kontakta mig gärna!
Mina kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan.

Du hittar mig även på:

Om mig

CV

 • Biträdande professor och docent i omvårdnad
 • Intensivvårdssjuksköterska
 • Huvudhandledare för 2 doktorander LiU och biträdande handledare för 1 doktorand Örebro universitet
 

Utbildningsuppdrag

 • Kursansvarig Termin 5 och 6 sjuksköterskeprogrammet
 • Examinator specialistutbildning intensivvård
 • Grupphandledning grund- och avancerad nivå
 • Akademisk koordinator utresande studenter och lärare
 

Nätverk

 • Disputerade sjuksköterskor inom intensivvård, nationellt
 • Rådsledare Utbildningsrådet, Riksföreningen för anestesi och intensivvård
 • Ledamot programutskott sjuksköterskeprogrammet, startseminarium nyantagna för doktorander vid Medicinska fakulteten, LiU, och beredningsgrupp för ansökningar Region Östergötland.
 

Uppdrag och utmärkelser

Uppdrag

 • Nationellt nätverk gällande familjeforskning och disputerade Sjuksköterskor inom Riksföreningen för intensivvård.
 • Regionalt nätverk inom intensivvård.
 • Cesar inom hjärtsjukvård
 • Samordnare för nätverket "Vårdforskning" vid Hjärt- och medicincentrum, Region Östergötland.
 • Medlem i PROM för Hjärtstopp och internationellt samarbete gällande forskning.
 • TASTE - internationellt nätverk för forskning gällande metaanalys av hjärtsviktsdata.
 • SATNU Scientific Committee

Forskningsledare

 • Hälsostödjande samtal efter intensivvård
 • Hälsorelaterade livskvalitet vid hjärtoperation - anhörigperspektivet
 • Den unika hälsofrämjande vårdmiljön i slutenvården

 

Utmärkelser

 • First Prize Nursing Investigator's Award (NIA) competition during the Heart Failure Congress 2009, Nice.
 • Best Nursing Speaker, Mölnlycke Travel Award

Publikationer

Publikationer i urval

Senaste publikationer

2023

Forskning

Forskningsprojekt

 • Familjestöd
 • Intensivvård
 • Sköra thoraxpatienter

Organisation

Kollegor