Internationella förhandlingsbarometern

Många människor i sal på klimatmöte.

Internationella förhandlingsbarometern (International Negotiations Survey) är en enkätbaserad plattform för tvärvetenskaplig forskning om internationell politik.

Internationella förhandlingsbarometern har genomfört enkätstudier sedan 2007 och samlar varje år in cirka 900 svar från FN-delegater och andra aktörer, främst i samband med förhandlingar under FN:s Ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Enkäterna mäter deltagarnas attityder i olika frågor, till exempel icke-statliga aktörers roll i omställningsprocesser, synen på ledarskap, effektiviteten av olika lösningar för att hantera klimatförändringar och principer för ansvarsfördelning. Enkäterna innehåller både frågor som följs över tid och frågor som varierar i kortare cykler. Internationella förhandlingsbarometern erbjuder därmed unikt empiriskt material för att förstå attityder och opinioner från de olika deltagarna i internationella förhandlingar.

Kontakt

Enkäter och publikationer

Frågeformulär som använts under tidigare UNFCCC-konferenser

Frågeformulär 2016

Vid COP22/CMP12 i Marrakech delades följande två undersökningar ut:

General questionnaire COP22

Side event questionnaire COP22

Frågeformulär 2015

Vid COP21/CMP11 i Paris delades följande två undersökningar ut:

General questionnaire COP21

Side event questionnaire COP21

På SB i Bonn delades följande två undersökningar ut:

General questionnaire, SB42

Side event questionnaire, SB42

Frågeformulär 2014

Vid COP20/CMP10 i Lima delades följande två undersökningar ut:

General questionnaire 2014

Side event questionnaire 2014

Frågeformulär 2013

Vid COP19/CMP9 i Warszawa delades följande två undersökningar ut:

General questionnaire 2013

Side event questionnaire 2013

Survey of support providers’ NAMA preferences

Denna online-enkät, som öppnades under hösten 2013, undersökte åsikter om den bästa användningen av offentliga finanser i internationellt stöd till NAMA. Enkäten var en del av forskningsprojektet ”GovNAMAs”, finansierat av Energimyndigheten, för att förbättra kunskapen om hur man framgångsrikt matchar design och support av NAMAs. För frågor kontakta Mathias Fridahl (mathias.fridahl@liu.se).

Data

Resultaten från denna datauppsättning har publicerats i Fridahl, M., Hagemann, M., Röser, F. och Amars, L. (2015). En jämförelse av design- och stödprioriteringar för nationellt lämpliga begränsningsåtgärder. Tidskrift för miljö och utveckling.

För tidigare års frågeformulär, vänligen kontakta oss.

Publikationer som analyserar data från International Negotiations Survey


Peer reviewed publications

Pre- and Post-Paris Views on Bioenergy with Carbon Capture and Storage
Fridahl, M. (2019).
In: Pires, J. C. & Gonçalves, A. L. (eds.) Bioenergy with Carbon Capture and Storage: Using Natural Resources for Sustainable Development. New York: Elsevier. 

Making climate governance global: how UN climate summitry comes to matter in a complex climate regime
Lövbrand, E., Hjerpe, M. and Linnér, B.-O. (2017).
Environmental Politics, 26(4): 580–599.

Socio-political prioritization of bioenergy with carbon capture and storage
Fridahl, M. (2017).
Energy Policy, 104: 89–99.

Assessing the European Union’s global climate change leadership: from Copenhagen to the Paris Agreement
Parker, C., Karlsson, C. and Hjerpe, M. (2017).
Journal of European Integration, 39(2): 239–252.

Climate Change Leaders and Followers: Leadership Recognition and Selection in the UNFCCC Negotiations
Parker, C., Karlsson, K. and Hjerpe, M. (2015).
International Relations, 29(4): 434–454.

Normative arguments for non-state actor participation in international policymaking processes: Functionalism, neocorporatism or democratic pluralism?
Nasiritousi, N., Hjerpe, M. and Bäckstrand, K. (2016).
European Journal of International Relations, 22(4): 920–943.

Views on alternative forums for effectively tackling climate change
Hjerpe, M. and Nasiritousi, N. (2015).
Nature Climate Change, 5: 864–867.

Perspectives on the Green Climate Fund: possible compromises on capitalization and balanced allocation
Fridahl, M. and Linnér. B.-O. (2015).
Climate and Development, 8(2): 105–109.

A Comparison of Design and Support Priorities of Nationally Appropriate Mitigation Actions
Fridahl, M., Hagemann, M., Röser, F. and Amars, L. (2015).
Journal of Environment and Development, 24(2): 237–264.

Pluralising climate change solutions? Views held and voiced by participants at the international climate change negotiations
Nasiritousi, N., Hjerpe, M. and Buhr, K. (2014).
Ecological Economics, 105: 177–184.

Agreement, significance, and understandings of historical responsibility in climate change negotiations.
Friman, M., and Hjerpe, M. (2015).
Climate Policy, 15(3): 302–320.

The roles of non-state actors in climate change governance: understanding agency through governance profiles
Nasiritousi, N., Hjerpe, M. and Linnér, B.-O. (2014).
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 16: 109–126.

Climate Change Politics through a Global Pledge-and-Review Regime: Positions among Negotiators and Stakeholders
Buhr, K., Roth, S. and Stigson, P. (2014). 
Sustainability, 6(2): 794–811.

Expectations on corporate climate action under regulatory uncertainty
Buhr, K. and Hjerpe, M. (2012).
International Journal of Climate Change Strategies and Management, 4(4): 403–419.

Fragmented Climate Change Leadership: Making Sense of the Ambiguous COP-15 Outcome
Parker, C., Karlsson, C., Hjerpe, M. and Linner, B.-O. (2012).
Environmental Politics, 21(2): 268–286.

The Legitimacy of Leadership in International Climate Change Negotiations
Karlsson, C., Parker, C., Hjerpe, M. and Linnér. B.-O. (2012).
Ambio, 41(S1): 46–55.

A Registry for Nationally Appropriate Mitigation Actions: Goals, Outcomes and Institutional Requisites
Linnér, B.-O. and Pahuja, N. (2012).
Ambio, 41, (S1): 56–67.

Looking for Leaders: Perceptions of Climate Change Leadership among Climate Change Negotiation Participants
Karlsson, C., Parker, C., Hjerpe, M. and Linner, B.-O. (2011).
Global Environmental Politics, 11, 1: 89–107.

Functions of COP side-events in climate change governance
Hjerpe, M. and Linnér, B.-O. (2010). Climate Policy, 10 2: 167–180. 

Reports and working papers

The function of side events at the Conference of the Parties to The United Nations Framework Convention on Climate Change.
Hjerpe M., Linnér B., Simonsson L., Wråke, M. and Zetterberg, L. (2008).
Linköping: Centre for Climate Science and Policy Research CSPR Report 08:2. IVL report. B, 1804.

Common ground for effort sharing? Preferred principles for distributing climate mitigation efforts.
Hjerpe, M., Löfgren, Å., Linnér, B.-O., Hennlock, M., Sterner, T. and Jagers, S. (2011).
University of Gothenburg Publications Electronic Archive. 

 

Organisation