Internationella förhandlingsbarometern

Många människor i sal på klimatmöte.

Internationella förhandlingsbarometern (International Negotiations Survey) är en enkätbaserad plattform för tvärvetenskaplig forskning om internationell politik.

Internationella förhandlingsbarometern har genomfört enkätstudier sedan 2007 och samlar varje år in cirka 900 svar från FN-delegater och andra aktörer, främst i samband med förhandlingar under FN:s Ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Enkäterna mäter deltagarnas attityder i olika frågor, till exempel icke-statliga aktörers roll i omställningsprocesser, synen på ledarskap, effektiviteten av olika lösningar för att hantera klimatförändringar och principer för ansvarsfördelning. Enkäterna innehåller både frågor som följs över tid och frågor som varierar i kortare cykler. Internationella förhandlingsbarometern erbjuder därmed unikt empiriskt material för att förstå attityder och opinioner från de olika deltagarna i internationella förhandlingar.

För mer information, se den engelska versionen av sidan.

International Negotiations Survey

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll