Interorganisatoriska dynamiska förmågor i handelns logistiksystem

kedjor

Handelns behov av att kontinuerligt kunna förändra och utveckla sin resursbas blir alltmer tydligt. Ett effektivt logistiksystem som idag leder till konkurrenskraft behöver inte göra det imorgon, och därför är dynamiska förmågor viktigt för att säkerställa konkurrenskraft över tid.

En grundläggande arbetshypotes för detta projekt var att detaljhandelsföretag och deras logistikleverantörer tillsammans behöver bygga en resursbas som gav logistiksystemet en högre dynamisk förmåga. I linje med detta syftade projektet till att bidra med kunskap om hur handelsföretag tillsammans med logistikleverantörer kunde skapa logistikrelaterade dynamiska förmågor.

Med teoribildningen kring dynamiska förmågor som utgångspunkt ville vi lyfta dagens forskning kring dyadsamarbeten mellan handelsföretag och logistikleverantörer och skapa en bättre, teoretiskt stadigare, grund. För praktiker gav detta en insikt och förståelse för hur en bättre samverkan mellan handelsföretaget och logistikleverantören kan ske, samt vilka typer av dynamiska förmågor som behövs.

 

Projektettid: Projektet startade 2018 och avslutades i december 2020.

Finansiär: Hakon Swenson stiftelsen

 

Publikationer 

Omslag för publikation ''
Linnea Haag, Erik Sandberg (2020)

International Review of Retail Distribution & Consumer Research , Vol.30 , s.1-26 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Linnea Haag, Uni Sallnäs, Erik Sandberg (2019)

International Review of Retail Distribution & Consumer Research , Vol.29 , s.321-339 Vidare till DOI

Medverkande forskare

Närliggande forskning

Organisation