Presentation

Jag är professor i logistik. Min forskning rör främst supply chain management, strategi samt organisation av logistikverksamhet.

Logistik ur ett strategiskt perspektiv

Min forskning handlar om logistikens strategiska roll och betydelse i företag. En bra logistik kan bidra till sänkta kostnader och högre leveransservice, men också till förbättrad lönsamhet, tillväxt, miljö och kundvärde. Logistik blir då inte bara en isolerad fråga för logistikfunktionen i företaget, utan blir en viktig pusselbit i hela företagets strategiarbete.

En stor del av min forskning sker i nära samverkan med handelsföretag. I takt med ökad digitalisering och krav på hållbarhet blir logistikens strategiska betydelse inom handeln  alltmer uppenbar.  

Undervisning av framtidens logistiker

Jag undervisar och handleder studenter och doktorander inom en rad olika logistikrelaterade kurser. Att få vara med och påverka och lära ut vad framtidens logistiker ska ha med sig i bagaget från universitetet är fantastiskt inspirerande!

Korta fakta om mig

Utbildning

 • Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköping, 2003
 • Teknologie Licentiat, Linköping, 2005
 • Teknologie Doktor, 2007
 • Docent 2012

Uppdrag inom akademin

 • Ledare IEIs karriärprogram för Biträdande Universitetslektorer 2022-
 • Forskarskolekoordinator IEIs forskarskola 2014-2016
 • Representant i IEIs forskarutbildningsråd 2018-
 • Affilierad forskare, Textile Value Chain Management Research Group, Textilhögskolan i Borås, 2016-
 • Editorial advisory board, International Journal of Retail and Distribution Management, 2015-
 • Member of Reviewer Board Journal of Interorganizational Relationships, 2021-

 

Undervisning

 • TETS31 Logistikstrategier (examinator)
 • Handledare och examinator på examensarbeten
 • Doktorandkurs "Theoretical perspectives on the role of logistics in the strategy of the firm" (examinator)

 

Samverkan utanför akademin

 • Jurymedlem Retail Awards "Årets Logistiklösning" 2018-
 • Aktionsforskningsprojekt tillsammans med H&M 2019-2022 "Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem"
 • Representant i Handelsrådets Dialogforum "Sömlös Logistik", 2018
 • Moderator KTH Executive School, 2015-2018
 • Extern utbildare och föreläsare
 • Konsult- och utredningsuppdrag 

Övriga meriter

 • Handelsrådet post doc-stipendiat 2011-2013
 • Best paper award Bildsten, L., A. Björnfot, and E. Sandberg "Value-driven v Market-driven Purchase of Kitchen Cabinets", 18th annual IGLC conference, Haifa, 14-16 July, 2010

 • Citation of Excellence, Emerald, för Kindström, Kowalkowski och Sandberg (2013), Enabling service innovation: A dynamic capabilities approach”, Journal of Business Research
 • 78:e mest citerade svenska forskaren inom samhällsvetenskap, Tidningen Fokus, 2019

Filmade föreläsningar och poddar

Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem

– Det här forskningsprojektet har varit fantastiskt roligt, ett av de roligaste jag haft just därför att man har kommit så nära H&M.

Det säger Erik Sandberg, professor i logistik vid Linköpings universitet apropå forskningsprojektet kring dynamiska logistiksystem i handeln, finansierat av Handelsrådet. 
Detaljhandelns snabba omställning mot omnikanaler, ökad e-handel och nya hållbarhetssträvanden ställer krav på logistiksystemen dynamiska förmågor, på att de ska kunna utvecklas och modifieras allt efterhand.

Logistikutveckling – teori och praktiska exempel från H&M

Färska rön kring dynamiska logistiksystem med Erik Sandberg, Linköpings universitet, och Mårten Sondell från H&M.

I takt med detaljhandelns snabba omställning mot omnikanaler, ökad e-handel och nya hållbarhetskrav har logistik blivit alltmer strategiskt viktigt. Ett effektivt logistiksystem som idag leder till konkurrenskraft behöver däremot inte göra det imorgon. Nya affärsmöjligheter ges kontinuerligt av teknikutveckling, kundkrav och nya affärsmodeller, men bara för de företag som har förmågan att hela tiden utveckla sitt logistiksystem.

Inspelat i Stockholm 14 december 2022.

Trendspaning med fokus logistik

Direktsänd trendspaning från Norrköping med Erik Sandberg, avdelningen för logistik-och kvalitetsutveckling, Linköpings universitet, och Daniel Johansson, Stadium, och Magnus Grimhed, Norrköpings hamn.

Inspelad direktsändning från Arbetets museum i Norrköping 1 oktober 2021.

Logistik och strategi för lönsamhet & tillväxt

Logistik bidrar till att göra organisationer konkurrenskraftiga.

På vilket sätt och vad det innebär tar vi hjälp av forskaren och författaren Erik Sandberg på Linköpings universitet för att förklara. Han ger oss exempel på hur man kan jobba med logistikfrågor på olika nivåer i företag och vi pratar också om skillnader och likheter i logistikfokus mellan olika industrier.

Erik har skrivit boken ”Logistik och strategi för lönsamhet & tillväxt” samt ”Logistikdriven affärsutveckling” som han författat tillsammans med Mats Abrahamsson.

Logistikpodden, inspelad 2021.

Nyheter

Forskning

Publikationer

2023

Handledning av doktorander

Medarbetare vid avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling

Organisation