Fotografi av Erik Sandberg

Erik Sandberg

Professor

Logistik har de senaste åren blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för många företag. Min forskning handlar om att bättre förstå logistikens roll i ett sådant sammanhang.

Presentation

Jag är professor i logistik. Min forskning rör främst supply chain management, strategi samt organisation av logistikverksamhet.

Logistik ur ett strategiskt perspektiv

Min forskning handlar om logistikens strategiska roll och betydelse i företag. En bra logistik kan bidra till sänkta kostnader och högre leveransservice, men också till förbättrad lönsamhet, tillväxt, miljö och kundvärde. Logistik blir då inte bara en isolerad fråga för logistikfunktionen i företaget, utan blir en viktig pusselbit i hela företagets strategiarbete.

En stor del av min forskning sker i nära samverkan med handelsföretag. I takt med ökad digitalisering och krav på hållbarhet blir logistikens strategiska betydelse inom handeln  alltmer uppenbar.  

Undervisning av framtidens logistiker

Jag undervisar och handleder studenter och doktorander inom en rad olika logistikrelaterade kurser. Att få vara med och påverka och lära ut vad framtidens logistiker ska ha med sig i bagaget från universitetet är fantastiskt inspirerande!

Korta fakta om mig

Utbildning

 • Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköping, 2003
 • Teknologie Licentiat, Linköping, 2005
 • Teknologie Doktor, 2007
 • Docent 2012

Uppdrag inom akademin

 • Ledare IEIs karriärprogram för Biträdande Universitetslektorer 2022-
 • Forskarskolekoordinator IEIs forskarskola 2014-2016
 • Representant i IEIs forskarutbildningsråd 2018-
 • Affilierad forskare, Textile Value Chain Management Research Group, Textilhögskolan i Borås, 2016-
 • Editorial advisory board, International Journal of Retail and Distribution Management, 2015-
 • Member of Reviewer Board Journal of Interorganizational Relationships, 2021-

 

Undervisning

 • TETS31 Logistikstrategier (examinator)
 • Handledare och examinator på examensarbeten
 • Doktorandkurs "Theoretical perspectives on the role of logistics in the strategy of the firm" (examinator)

 

Samverkan utanför akademin

 • Jurymedlem Retail Awards "Årets Logistiklösning" 2018-
 • Aktionsforskningsprojekt tillsammans med H&M 2019-2022 "Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem"
 • Representant i Handelsrådets Dialogforum "Sömlös Logistik", 2018
 • Moderator KTH Executive School, 2015-2018
 • Extern utbildare och föreläsare
 • Konsult- och utredningsuppdrag 

Övriga meriter

 • Handelsrådet post doc-stipendiat 2011-2013
 • Best paper award Bildsten, L., A. Björnfot, and E. Sandberg "Value-driven v Market-driven Purchase of Kitchen Cabinets", 18th annual IGLC conference, Haifa, 14-16 July, 2010

 • Citation of Excellence, Emerald, för Kindström, Kowalkowski och Sandberg (2013), Enabling service innovation: A dynamic capabilities approach”, Journal of Business Research
 • 78:e mest citerade svenska forskaren inom samhällsvetenskap, Tidningen Fokus, 2019

Filmade föreläsningar och poddar

Nyheter

Forskning

Publikationer

Handledning av doktorander

Medarbetare vid avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling

Organisation