Presentation

Jag är docent och biträdande professor i logistik. Min forskning rör främst supply chain management, strategi samt organisation av logistikverksamhet.

Logistik ur ett strategiskt perspektiv

Min forskning handlar om logistikens strategiska roll och betydelse i företag. En bra logistik kan bidra till sänkta kostnader och högre leveransservice, men också till förbättrad lönsamhet, tillväxt, miljö och kundvärde. Logistik blir då inte bara en isolerad fråga för logistikfunktionen i företaget, utan blir en viktig pusselbit i hela företagets strategiarbete. 

Undervisning av framtidens logistiker

Jag undervisar och handleder studenter och doktorander inom en rad olika logistikrelaterade kurser. Att få vara med och påverka och lära ut vad framtidens logistiker ska ha med sig i bagaget från universitetet är fantastiskt inspirerande!

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV

  • Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköping, 2003
  • Teknologie Licentiat, Linköping, 2005
  • Teknologie Doktor, 2007
  • Docent 2012

Undervisning

  • TETS32 Logistikanalys – Verktyg och Modeller (examinator)
  • TETS31 Logistikstrategier (examinator)

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll