Presentation

Jag är professor i logistik. Min forskning rör främst supply chain management, strategi samt organisation av logistikverksamhet.

Logistik ur ett strategiskt perspektiv

Min forskning handlar om logistikens strategiska roll och betydelse i företag. En bra logistik kan bidra till sänkta kostnader och högre leveransservice, men också till förbättrad lönsamhet, tillväxt, miljö och kundvärde. Logistik blir då inte bara en isolerad fråga för logistikfunktionen i företaget, utan blir en viktig pusselbit i hela företagets strategiarbete.

En stor del av min forskning sker i nära samverkan med handelsföretag. I takt med ökad digitalisering och krav på hållbarhet blir logistikens strategiska betydelse inom handeln  alltmer uppenbar.  

Undervisning av framtidens logistiker

Jag undervisar och handleder studenter och doktorander inom en rad olika logistikrelaterade kurser. Att få vara med och påverka och lära ut vad framtidens logistiker ska ha med sig i bagaget från universitetet är fantastiskt inspirerande!

Korta fakta om mig Visa/dölj innehåll

Utbildning

 • Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköping, 2003
 • Teknologie Licentiat, Linköping, 2005
 • Teknologie Doktor, 2007
 • Docent 2012

Uppdrag inom akademin

 • Forskarskolekoordinator IEIs forskarskola 2014-2016
 • Representant i IEIs forskarutbildningsråd 2018-2022
 • Affilierad forskare, Textile Value Chain Management Research Group, Textilhögskolan i Borås, 2016-
 • Editorial advisory board, International Journal of Retail and Distribution Management, 2015-

 

Undervisning

 • TETS31 Logistikstrategier (examinator)
 • 722A29 Industriell marknadsföring och supply chain management (modulansvarig)
 • Handledare och examinator på examensarbeten
 • Doktorandkurs "Theoretical perspectives on the role of logistics in the strategy of the firm" (examinator)

 

Samverkan utanför akademin

 • Jurymedlem Retail Awards "Årets Logistiksatsning" 2018-2020
 • Aktionsforskningsprojekt tillsammans med H&M 2019-2022 "Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem"
 • Representant i Handelsrådets Dialogforum "Sömlös Logistik", 2018
 • Moderator KTH Executive School, 2015-2018
 • Extern utbildare och föreläsare
 • Konsult- och utredningsuppdrag 

Övriga meriter

 • Handelsrådet post doc-stipendiat 2011-2013
 • Best paper award Bildsten, L., A. Björnfot, and E. Sandberg "Value-driven v Market-driven Purchase of Kitchen Cabinets", 18th annual IGLC conference, Haifa, 14-16 July, 2010

 • Citation of Excellence, Emerald, för Kindström, Kowalkowski och Sandberg (2013), Enabling service innovation: A dynamic capabilities approach”, Journal of Business Research
 • 78:e mest citerade svenska forskaren inom samhällsvetenskap, Tidningen Fokus, 2019

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Handledning av doktorander Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll