Logistik- och kvalitetsutveckling för ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv

Stadium Distributionscentral i Norrköping
Foto: Stadium Distributionscentral i Norrköping

Vår forskning kring konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv utgår från logistik- och kvalitetsarbetets primära uppgifter i ett företag som är att bidra till företagens tillväxt och lönsamhet, och att skapa värde för såväl kunder som aktieägare.

Integrerade försörjningskedjor, processorientering och kvalitetssystem för utveckling av verksamheten är viktiga komponenter i vår forskning. Vi arbetar med metodutveckling inom områdena Six Sigma och Lean Production men också med strategiutveckling och flödesorienterade affärsmodeller. Vi vänder oss till flera olika typer av företag och organisationer i försörjningskedjan där tillverkande såväl som handelsföretag och tredjepartslogistiker är inkluderade.

Vår forskning inom området fokuserar på:

  • Logistik och supply chain management inom handeln
  • Modeller för ”Supply Chain Integration”
  • Six-sigma och metoder för kvalitetsutveckling inom industrin

Aktuell forskning

Kontaktpersoner

Organisation