Elektroniska växter

Ros i elektroniskt experiment

Ett nytt tekniskt koncept baserat på integration av elektronik i levande växter.

Elektroniska Växter (E-växter) är en organisk bioelektronisk plattform som tillåter elektroniskt gränssnitt med levande växter.

Begreppet E-växter infördes 2015 (Science Advances), när vi för första gången visade växter som tillförts elektronisk funktionalitet. Med hjälp av växtens kärlsystem och organ, uppbyggdes in vivo organiska elektroniska enheter och kretsar, vilka utnyttjar växtens interna struktur och fysiologi som mall samt som en del av enheterna själva.

Vår forskning syftar till att utveckla en teknik som bygger på in vivo tillverkningstekniker och självorganisering av organiska elektronikmaterial. Målet är koncept för energitillämpningar, tillverkning av nya material, växt-styrning och hybridsystem.

Dessutom utvecklar vi sensorer och ställdon baserade på organisk bioelektronik för feedback-reglerad kontroll av växtfysiologi, signalering, kommunikation och optimering, för grundforskning och tillämpning inom jordbruket och skogsindustrin.

Publikationer

2023

Nyheter

Forskningsledare

Medarbetare

Bilder från forskningen

Arbetsmaterialet rosor köps i kvartersbutiken.
Thor Balkhed
Thor Balkhed
Arbete under UV-ljus.
Thor Balkhed
Elektroder i en rosstjälk
Thor Balkhed
Ledande vätska  tvingas in i blad med hjälp av vacuumpump
Thor Balkhed
Blad sköljs efter behandling
Thor Balkhed
De mörkare partierna är fyllda med ledande polymer.
Thor Balkhed
Eleni Stavrinidou, forskare Laboratoriet för organisk elektronik
Thor Balkhed

LOE