Organisk fotonik och nanooptik

Grön laserstråle i mörker - kvinna med skyddsglasögon

Vi utvecklar och studerar optiska och optoelektroniska system baserade på ledande polymerer och plasmoniska nanostrukturer av metall.

Forskningsledare: Magnus Jonsson

Nanopartiklar av metall har använts sedan medeltiden för att färga glas. Effekten är baserad på en exceptionellt stark ljusabsorption i metallnanostrukturer, genom excitation av kollektiva elektronoscillationer som kallas plasmoner.

Ett av våra huvudspår är att utnyttja plasmoniska processer i metalliska nanostrukturer för att kontrollera hur ljus interagerar med komponenter baserade på organiska ledande polymerer.

En viktig skillnad mot konventionella inorganiska material är att organiska polymer kan leda joner utöver elektroner, vilket öppnar upp för konceptuellt nya applikationer. Våra fokusområden ligger främst inom energi och sensing.

Utöver hybrida organiska/inorganiska komponenter så studerar vi även (nano)-optiska effekter i rena organiska eller inorganiska system.

Gruppens medlemmar fotograferade utomhus framför en tegelväggVisionsworkshop med gruppen 2020, Norrköping

Aktuellt projekt

 Video


Nyheter

Halvmåneformad svart aerogel med vattendroppar.

Superlätt material kan bli nyckel för framtidens terahertz-teknik

Forskare vid LiU har visat att genomsläppligheten av terahertzstrålning genom en ledande aerogel kan regleras. En viktig egenskap för att kunna låsa upp fler användningsområden för terahertzvågor.

Forskare fotograferad genom aluminiumrör.

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

Forskare vid LiU visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och lufttryck.

Akchheta Karki och Magnus Jonsson, två forskare bakom en glasskiva med figurer som visar hur antennerna kan styras.

Nanoantenner för ljus kan styras elektriskt

Forskare vid LiU har utvecklat optiska nanoantenner som kan slås av och sättas på igen på elektrisk väg, och även justeras gradvis. Resultaten, publicerat i Advanced Materials, öppnar för framtidens justerbara smarta material och styrbar tunn optik.

Publikationer

2024

Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2305898 Vidare till DOI

2023

Prasaanth Ravi Anusuyadevi, Shuvra Singha, Debashree Banerjee, Magnus Jonsson, Mikael S. S. Hedenqvist, Anna J. J. Svagan (2023) Synthetic Plant Cuticle Coating as a Biomimetic Moisture Barrier Membrane for Structurally Colored Cellulose Films Advanced Materials Interfaces, Vol. 10, Artikel 2202112 Vidare till DOI
Seunghyun Lee, Daseul Jeong, Sriram KK, Shangzhi Chen, Fredrik Westerlund, Byeongwon Kang, Kyoung-Ho Kim, Magnus Jonsson, Evan S. H. Kang (2023) Plasmonic polymer nanoantenna arrays for electrically tunable and electrode-free metasurfaces Journal of Materials Chemistry A Vidare till DOI
Debashree Banerjee, Tomas Hallberg, Shangzhi Chen, Chaoyang Kuang, Mingna Liao, Hans Kariis, Magnus Jonsson (2023) Electrical tuning of radiative cooling at ambient conditions Cell Reports Physical Science, Vol. 4, Artikel 101274 Vidare till DOI
Kunli Xiong, Oliver Olsson, Stefano Rossi, Gan Wang, Magnus Jonsson, Andreas Dahlin, Jeremy J. Baumberg (2023) Video-Rate Switching of High-Reflectivity Hybrid Cavities Spanning All Primary Colors Advanced Materials, Vol. 35, Artikel 2302028 Vidare till DOI

Forskningsledare

Medarbetare

LOE