Presentation

Magnus Jonsson erhöll sin magisterexamen i fysik från Lunds universitet 2005 och sin doktorsexamen i tillämpad fysik 2010 från avdelningen för Biologisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. 

 

Doktorsarbetet i professor Fredrik Hööks grupp fokuserades på utveckling av nanoplasmoniska biosensorer. Exempel inkluderar plasmonsensorer med elektrisk avläsning, koncept för att studera biomolekylära strukturella förändringar på ytor, och sensorer kompatibla med studier av artificiella cellmembran. 

Magnus flyttade sedan till Nederländerna för att spendera tre år som postdoktor och Wenner Gren Fellow i professor Cees Dekkers grupp vid institutionen för Bionanovetenskap vid Delfts tekniska universitet. Tillsammans med kollegor utvecklade han plasmoniska nanoporer för att studera biomolekyler en i taget, vilket bland annat tilldelades ett NIH Advanced Sequencing Technology award 2013. 

2014 rekryterades Magnus tillbaka till Sverige för att etablera sin forskning vid Linköpings universitet. Vid Laboratoriet för Organisk Elektronik leder Magnus där gruppen Organisk Fotonik och Nanooptik.

Magnus forskning är för närvarande finansierad av Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk forskning (Ingvar Carlsson-award), Wenner-Gren Stiftelserna, Stiftelsen ÅForsk, Kungliga Vetenskapsakademien samt av det Internationella Interdisciplinära Laboratoriet för Avancerade Funktionella Material (AFM) vid Linköpings universitet. 

Sedan 2015 är Magnus ledamot i Sveriges Unga Akademi. 

Magnus Jonsson i fotonik-labbetMagnus Jonsson i fotoniklabbet på LiU.
Foto: Thor Balkhed

Publikationer

2023

2022

Relaterat Innehåll