Fotografi av Magnus Jonsson

Magnus Jonsson

Professor, Avdelningschef, Enhetschef

Forskningsledare för Organisk fotonik och nanooptik på Laboratoriet för organisk elektronik

Presentation

Magnus Jonsson erhöll sin magisterexamen i fysik från Lunds universitet 2005 och sin doktorsexamen i tillämpad fysik 2010 från avdelningen för Biologisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. 

 

Doktorsarbetet i professor Fredrik Hööks grupp fokuserades på utveckling av nanoplasmoniska biosensorer. Exempel inkluderar plasmonsensorer med elektrisk avläsning, koncept för att studera biomolekylära strukturella förändringar på ytor, och sensorer kompatibla med studier av artificiella cellmembran. 

Magnus flyttade sedan till Nederländerna för att spendera tre år som postdoktor och Wenner Gren Fellow i professor Cees Dekkers grupp vid institutionen för Bionanovetenskap vid Delfts tekniska universitet. Tillsammans med kollegor utvecklade han plasmoniska nanoporer för att studera biomolekyler en i taget, vilket bland annat tilldelades ett NIH Advanced Sequencing Technology award 2013. 

2014 rekryterades Magnus tillbaka till Sverige för att etablera sin forskning vid Linköpings universitet. Vid Laboratoriet för Organisk Elektronik leder Magnus där gruppen Organisk Fotonik och Nanooptik.

Magnus forskning är för närvarande finansierad av Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk forskning (Ingvar Carlsson-award), Wenner-Gren Stiftelserna, Stiftelsen ÅForsk, Kungliga Vetenskapsakademien samt av det Internationella Interdisciplinära Laboratoriet för Avancerade Funktionella Material (AFM) vid Linköpings universitet. 

Sedan 2015 är Magnus ledamot i Sveriges Unga Akademi. 

Magnus Jonsson i fotonik-labbetMagnus Jonsson i fotoniklabbet på LiU.
Foto: Thor Balkhed

Publikationer

2024

Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2305898 Vidare till DOI

2023

Shangzhi Chen, Magnus Jonsson (2023) Dynamic plasmonics based on conducting polymers International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, s. 571-571
Shangzhi Chen, Magnus Jonsson (2023) Dynamic Conducting Polymer Plasmonics and Metasurfaces ACS Photonics, Vol. 10, s. 571-581 Vidare till DOI
Prasaanth Ravi Anusuyadevi, Shuvra Singha, Debashree Banerjee, Magnus Jonsson, Mikael S. S. Hedenqvist, Anna J. J. Svagan (2023) Synthetic Plant Cuticle Coating as a Biomimetic Moisture Barrier Membrane for Structurally Colored Cellulose Films Advanced Materials Interfaces, Vol. 10, Artikel 2202112 Vidare till DOI
Seunghyun Lee, Daseul Jeong, Sriram KK, Shangzhi Chen, Fredrik Westerlund, Byeongwon Kang, Kyoung-Ho Kim, Magnus Jonsson, Evan S. H. Kang (2023) Plasmonic polymer nanoantenna arrays for electrically tunable and electrode-free metasurfaces Journal of Materials Chemistry A, Vol. 11, s. 21569-21576 Vidare till DOI

Nyheter

Forskare fotograferad genom aluminiumrör.

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

Forskare vid LiU visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och lufttryck.

Mjuk och töjbar elektronik

Fyra materialforskare vid LiU delar på 80 miljoner

Materialforskning är ett starkt område för Linköpings universitet. Det visar inte minst utfallet från Europeiska forskningsrådets utlysningar som denna omgång resulterade i fyra bidrag på totalt cirka 80 miljoner kronor.

Akchheta Karki och Magnus Jonsson, två forskare bakom en glasskiva med figurer som visar hur antennerna kan styras.

Nanoantenner för ljus kan styras elektriskt

Forskare vid LiU har utvecklat optiska nanoantenner som kan slås av och sättas på igen på elektrisk väg, och även justeras gradvis. Resultaten, publicerat i Advanced Materials, öppnar för framtidens justerbara smarta material och styrbar tunn optik.

Publikationer

2024

Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2305898 Vidare till DOI

2023

Shangzhi Chen, Magnus Jonsson (2023) Dynamic plasmonics based on conducting polymers International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, s. 571-571
Shangzhi Chen, Magnus Jonsson (2023) Dynamic Conducting Polymer Plasmonics and Metasurfaces ACS Photonics, Vol. 10, s. 571-581 Vidare till DOI
Prasaanth Ravi Anusuyadevi, Shuvra Singha, Debashree Banerjee, Magnus Jonsson, Mikael S. S. Hedenqvist, Anna J. J. Svagan (2023) Synthetic Plant Cuticle Coating as a Biomimetic Moisture Barrier Membrane for Structurally Colored Cellulose Films Advanced Materials Interfaces, Vol. 10, Artikel 2202112 Vidare till DOI
Seunghyun Lee, Daseul Jeong, Sriram KK, Shangzhi Chen, Fredrik Westerlund, Byeongwon Kang, Kyoung-Ho Kim, Magnus Jonsson, Evan S. H. Kang (2023) Plasmonic polymer nanoantenna arrays for electrically tunable and electrode-free metasurfaces Journal of Materials Chemistry A, Vol. 11, s. 21569-21576 Vidare till DOI

Relaterat Innehåll