Fotografi av Magnus Jonsson

Magnus Jonsson

Professor, Avdelningschef, Enhetschef

Forskningsledare för Organisk fotonik och nanooptik på Laboratoriet för organisk elektronik

Presentation

Magnus Jonsson erhöll sin magisterexamen i fysik från Lunds universitet 2005 och sin doktorsexamen i tillämpad fysik 2010 från avdelningen för Biologisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. 

 

Doktorsarbetet i professor Fredrik Hööks grupp fokuserades på utveckling av nanoplasmoniska biosensorer. Exempel inkluderar plasmonsensorer med elektrisk avläsning, koncept för att studera biomolekylära strukturella förändringar på ytor, och sensorer kompatibla med studier av artificiella cellmembran. 

Magnus flyttade sedan till Nederländerna för att spendera tre år som postdoktor och Wenner Gren Fellow i professor Cees Dekkers grupp vid institutionen för Bionanovetenskap vid Delfts tekniska universitet. Tillsammans med kollegor utvecklade han plasmoniska nanoporer för att studera biomolekyler en i taget, vilket bland annat tilldelades ett NIH Advanced Sequencing Technology award 2013. 

2014 rekryterades Magnus tillbaka till Sverige för att etablera sin forskning vid Linköpings universitet. Vid Laboratoriet för Organisk Elektronik leder Magnus där gruppen Organisk Fotonik och Nanooptik.

Magnus forskning är för närvarande finansierad av Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk forskning (Ingvar Carlsson-award), Wenner-Gren Stiftelserna, Stiftelsen ÅForsk, Kungliga Vetenskapsakademien samt av det Internationella Interdisciplinära Laboratoriet för Avancerade Funktionella Material (AFM) vid Linköpings universitet. 

Sedan 2015 är Magnus ledamot i Sveriges Unga Akademi. 

Magnus Jonsson i fotonik-labbetMagnus Jonsson i fotoniklabbet på LiU.
Foto: Thor Balkhed

Publikationer

2023

Yulong Duan, Aiman Rahmanudin, Shangzhi Chen, Nara Kim, Mohsen Mohammadi, Klas Tybrandt, Magnus Jonsson (2023) Tuneable Anisotropic Plasmonics with Shape-Symmetric Conducting Polymer Nanoantennas Advanced Materials Vidare till DOI
Seunghyun Lee, Daseul Jeong, Sriram KK, Shangzhi Chen, Fredrik Westerlund, Byeongwon Kang, Kyoung-Ho Kim, Magnus Jonsson, Evan S. H. Kang (2023) Plasmonic polymer nanoantenna arrays for electrically tunable and electrode-free metasurfaces Journal of Materials Chemistry A Vidare till DOI
Kunli Xiong, Oliver Olsson, Stefano Rossi, Gan Wang, Magnus Jonsson, Andreas Dahlin, Jeremy J. Baumberg (2023) Video-Rate Switching of High-Reflectivity Hybrid Cavities Spanning All Primary Colors Advanced Materials Vidare till DOI
Debashree Banerjee, Tomas Hallberg, Shangzhi Chen, Chaoyang Kuang, Mingna Liao, Hans Kariis, Magnus Jonsson (2023) Electrical tuning of radiative cooling at ambient conditions Cell Reports Physical Science, Vol. 4, Artikel 101274 Vidare till DOI
Iwona Bernacka Wojcik, Loic Talide, Ilaria Abdel Aziz, Jan Simura, Vasileios Oikonomou, Stefano Rossi, Mohsen Mohammadi, Abdul Manan Manan Dar, Maria S Seitanidou, Magnus Berggren, Daniel Simon, Klas Tybrandt, Magnus Jonsson, Karin Ljung, Totte Niittyla, Eleni Stavrinidou (2023) Flexible Organic Electronic Ion Pump for Flow-Free Phytohormone Delivery into Vasculature of Intact Plants Advanced Science, Vol. 10, Artikel 2206409 Vidare till DOI

Relaterat Innehåll